#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas Savienība ir gatava bezvadu platjoslai GSM frekvencēs
, 2009. gada, 21.oktobris, 2009

Šodien Eiropā ir pavērts ceļš jaunas paaudzes mobilajiem pakalpojumiem, jo "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" ir publicēti jauni pasākumi, kas ļauj 3G tālruņiem izmantot GSM frekvences.
Iesākums tam ir Eiropas Parlamenta (EP) un Eiropas Savienības (ES) Padomes jūlija vienošanās (IP/09/1192) modernizēt Eiropas tiesību aktus - GSM direktīvu - par mobilajiem pakalpojumiem vajadzīgā radiofrekvenču diapazona izmantošanu.

Jaunie ES pasākumi veicinās spēcīgāku konkurenci Eiropas telesakaru tirgū un atvieglos operatoriem ātrāku visas Eiropas mēroga pakalpojumu sniegšanu, piemēram, mobilo internetu līdztekus tagadējiem GSM pakalpojumiem. Tie arī palīdzēs izplatīties bezvadu platjoslas pakalpojumiem, kas ir viens no ES ekonomikas atlabšanas dzinējspēkiem.

"Saimnieciski grūtajos laikos Eiropas mobilo sakaru nozare šodien saņēma nepārprotamu mājienu, ka politikas veidotāji to atbalsta. Šodien publicētie jaunie ES noteikumi atļauj radiofrekvenču spektra GSM joslu iedalīt jauniem mobilajiem pakalpojumiem, pastiprināt konkurenci un mobilo sakaru nozarē ietaupīt līdz 1,6 miljardiem eiro investīciju izmaksās," teica ES komisijas locekle Viviāna Redinga, kas atbild par telesakariem. "Ar šādiem lēmumiem Eiropa nodrošina mūsu turpmāko konkurētspēju bezvadu pakalpojumu jomā."

Jaunie ES noteikumi atspoguļo Eiropas Komisijas centienus piedāvāt bezvadu pakalpojumiem plašāku frekvenču diapazonu. Šodien publicētie pasākumi ļauj izmantot GSM radiofrekvenču diapazonu modernākām bezvadu sakaru ierīcēm. "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" ir publicēts jauns lēmums un direktīva, kas mūsdienīgo 1987. gada GSM direktīvu un kļūst par ES tiesību normām, kuras jāpiemēro visās 27 ES valstīs.

Jaunie noteikumi arī ļauj vieglāk pielāgot spektra iedalījumu 900 MHz frekvenču joslā, lai būtu iespējams izmantot vēl jaunākās 4. paaudzes ātrgaitas platjoslas tehnoloģijas. Pašreizējie aparāti turpinās darboties bez problēmām, taču patērētāji varēs izmantot arī jaunas tehnoloģijas, lai piekļūtu ātrgaitas platjoslas pakalpojumiem.

Paredzams, ka reformētie noteikumi saimnieciski labvēlīgi ietekmēs nozari un sekmēs jaunu bezvadu pakalpojumu piedāvājumu, jo zemāku frekvenču joslu izmantošanas dēļ pazemināsies tīkla izmaksas.

Jaunais Komisijas lēmums nosaka tehniskos parametrus, kas ļauj līdzās pastāvēt GSM (2G mobilie tālruņi) un UMTS sistēmai (3G tālruņi, kam bez parastajiem tālruņa pakalpojumiem ir arī ātrgaitas mobilais internets) GSM 900 MHz un 1800 MHz frekvencēs saskaņā ar minēto direktīvu. Lēmuma pamatā ir ES lēmums par radio spektru, kas izveido mehānismu tehniskās harmonizācijas noteikumu pieņemšanai, balstoties uz dalībvalstu radiofrekvenču speciālistu priekšlikumiem.

Valstu pārvaldes iestādēm tagad sešu mēnešu laikā ir jāpārņem direktīva un jāīsteno lēmums, lai 3G ierīces varētu faktiski izmantot GSM frekvenču joslas. Pārkārtojot esošās GSM licences, dalībvalstu regulatoriem būs saskaņā ar ES noteikumiem par telesakariem jāizskata konkurence mobilo sakaru operatoru starpā un jānovērš konkurences izkropļojumi, ja tādi rastos. Lēmums paredz iespēju izdarīt grozījumus, iekļaujot tehniskos lietošanas parametrus arī citām sistēmām, kas nav GSM un kurām savietojamību varētu noteikt vēlāk.

Informācija par Komisijas politiku attiecībā uz radiofrekvenču spektru ir pieejama: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

Foto: europa.eu


Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties