#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas Savienības būtiskākais veikums 2009.gadā
, 2009. gada, 11.decembris

Eiropas Komisija izveidojusi multimediālo gadagrāmatu, kurā stāstīts par svarīgākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem aizvadītajā gadā. Tajā apkopoti vairāki veiksmes stāsti par to, kā Eiropas Savienības rīcība nesusi konkrētus rezultātus pilsoņiem.

Veiksmes stāsti vēstī par dažādiem tematiem, ieskaitot pētījumus par jaunām metodēm iegūtās plānprātības ārstēšanai un pasākumus ekonomikas krīzes seku mazināšanai.

“Gadagrāmatā raksturotie piemēri skaidri apliecina, ka ES daudz dara, lai uzlabotu mūsu — pilsoņu, patērētāju un darbinieku — ikdienas dzīvi,” sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece, par iestāžu attiecībām un komunikācijas stratēģiju atbildīgā komisāre Margota Valstrēma.
Šogad izraudzītie desmit temati ir šādi.
-        Virzība uz ekonomikas atveseļošanu. Lai ekonomiku atkal ievirzītu sliedēs un lai aizsargātu pilsoņus, ES un dalībvalstis piesaistījušas ievērojamus resursus.
-        Lētāki sakari. ES centieni nodrošināt mazākas mobilo sakaru izmaksas un lētākus savienojumus vainagojušies ar to, ka eiropieši var sazināties vieglāk un lētāk.
-        Resursu apvienošana iegūtās plānprātības ārstēšanai. ES, ieguldot 2 miljardus eiro inovatīvu zāļu iniciatīvā, panākusi, ka nozare un akadēmiskie spēki kopā, izmantojot jaunas zinātnes atziņas, īsā laikā spēj izstrādāt jaunas zāles.
-        Klimata pārmaiņu mazināšana. ES panākusi, ka, nospiežot vien elektrības slēdzi, novērsta 32 miljonu tonnu CO2 emisija.
-        Cīņa pret badu pasaules nabadzīgākajās valstīs. 2009. gadā, atvēlot Pārtikas mehānismam miljardu eiro, ES visā pasaulē mazinājusi nabadzību un badu.
-        Rūpes par vidi. Lai rūpētos par vides tīrību, ES ieviesusi jaunus noteikumus par to, kā samazināt kaitīgu piesārņotāju izplūdi no degvielas un pesticīdiem.
-        Eiropas atjaunošana pēc katastrofām. ES valstis steidzami rīkojušās, atbalstot cita citu un nosūtot palīdzību uz dabas katastrofu skartajiem rajoniem, piemēram, kad 2009. gadā Abruci notika zemestrīce.
-        Vislabākā cenas un vērtības attiecība banku klientiem. ES izveidojusi vienoto tirgu, no kura iegūst kā iedzīvotāji, tā uzņēmumi; tagad tā gādā par to, lai banku darījumi ar klientiem būtu godīgi.
-        Dzīvnieku aizsardzība uz sauszemes un okeānos. ES noteikusi, ka nav likumīgi laist tirgū izstrādājumus, kas iegūti no roņveidīgajiem, un ierosinājusi jaunu rīcības plānu haizivju saglabāšanai.
-        Iepirkšanās tiešsaistē bez raizēm. ES vērsusies pret tīmekļa vietnēm, kuras nav nodrošinājušas patērētājiem tiesības, kas paredzētas ES tiesību aktos.
Multimediālais formāts nodrošina to, ka pilsoņiem brošūra ir pieejama tiešsaistē un ir iespējams noskatīties īsu video par tematu. Tā ir pieejama: http://ec.europa.eu/snapshot.
Drīzumā brošūra būs lasāma arī iespiestā veidā visās 23 Eiropas Savienības oficiālajās valodās.
Ziņa sagatavota pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā materiāliem
Foto: europa.eu
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties