#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropieši atbalsta palīdzības sniegšanu jaunatīstības valstīm
, 2009. gada, 19.oktobris, 2009

Īpašais Eirobarometrs „Palīdzība attīstības jomā ekonomikas satricinājumu laikā” rāda, ka krīze, kas ietekmē Eiropas valstis, nav ietekmējusi sabiedrības atbalstu palīdzībai attīstības jomā. Atbalsta rādītājs joprojām ir augsts.

Aptuveni 90 % eiropiešu joprojām uzskata attīstību par nozīmīgu, un 72 % eiropiešu atbalsta esošo palīdzības saistību pret jaunattīstības valstīm pildīšanu vai palielināšanu. „Šī aptauja skaidri liecina, ka iedzīvotāji no valdības un ES Komisijas sagaida iespēju rast attīstības finansējumu”, apgalvo ES komisārs attīstības un humānās palīdzības jautājumos Karels de Gihts. „Pat ekonomikas krīzes apstākļos es atkal aicinu ES dalībvalstis pildīt savas saistības un līdz 2010. gadam palielināt palīdzību attīstības jomā līdz 69 miljardiem eiro, lai sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķu vidēja termiņa mērķi”.

Eiropas iedzīvotāju lielais vairākums (61 %) uzskata, ka Eiropa var dot pozitīvu ieguldījumu diskusijās par globālo attīstību. „Eiropieši arvien labāk saprot, kāpēc attīstība ir nozīmīga. Viņi vēlas attīstības jautājumu plašāku atspoguļojumu valstu plašsaziņas līdzekļos”, apgalvo EK priekšsēdētaja vietniece un par komunikācijas stratēģiju atbildīgā komisāre Margota Valstrēma.

Interesanti, ka ekonomikas krīze netiek uzskatīta par jaunattīstības valstu galveno problēmu. Viens eiropietis no diviem par jaunattīstības valstu lielāko problēmu uzskata nabadzību, ierindodams to augstāk par ekonomikas un pārtikas krīzi (35 %). Šķiet, ka eiropieši saprot, ka papildus ekonomikas kritumam nabadzība ir milzīga strukturāla problēma.

-Divi eiropieši no trim norāda savtīgu motivāciju palīdzības sniegšanai (64 %), proti, tirdzniecību, terorismu, migrāciju un politiskās attiecības ar trešām valstīm.

-Intereses netrūkst, jo 42 % eiropiešu vēlas attīstības jautājumu plašāku atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos.

74 % eiropiešu nekad nav dzirdējuši par Tūkstošgades attīstības mērķiem, bet tas ir mazāk nekā 2007. gadā (80 %).

Viss ziņojums ir lasāms:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Ziņa sagatavota pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā materiāliem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties