#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EK apstiprina ES projektu par otrā sliežu ceļa izbūvi posmā Rīga-Krustpils
, 2009. gada, 23.novembris, 2009

Finanšu ministrija ir saņēmusi Eiropas Komisijas apstiprinājumu Latvijas lielā ES fondu satiksmes projekta pieteikumam par otrā sliežu ceļa izbūvi posmā Rīga - Krustpils. Projekam paredzēts Kohēzijas fonda līdzfinansējums 46 miljonu latu apmērā.

Projekta kopējās izmaksas ir 65,6 miljoni latu, no tiem 19,5 miljoni lati jeb 29% ir plānotais VAS "Latvijas dzelzceļš" finansējums.

Projekta ietvaros paredzēta divu sliežu ceļa ierīkošana posmā Rīga – Krustpils. Projekta īstenošana nodrošinās efektīvāku dzelzceļa izmantošanu, jo vilcienam nebūs jāveic piespiedu apstāšanās stacijās, palaižot garām pretimnākošos vilcienus. Tāpat veicinās vilcienu kustības ātrumsu nodrošinot vietējās un starptautiskās satiksmes plūsmas izaugsmi, īpaši tranzīta satiksmē no NVS valstīm uz Latviju un tālāk caur Rīgas ostu uz jūras satiksmes galapunktiem.

Finanšu ministrija ir iesniegusi EK līdzfinansējuma saņemšanai jau arī ceturto lielo ES fondu projektu – vides nozarē. Tas paredz Inčukalna sērskābā gudrona dīķa sanācijas (attīrīšanas) darbus. Projekta kopējās izmaksas plānotas 20,3 miljonu latu apmērā, no tiem 6,1 miljons latu jeb 30% ir plānotais valsts budžeta finansējums un 14,2 miljoni latu – ES līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Projekta ietvaros plānots uzlabot gruntsūdens, virszemes ūdens, kā arī augsnes un grunts kvalitāti bīstamo atkritumu izgāztuves tuvējā apkārtnē. Tādējādi tiks mazināta piesārņotās teritorijas ietekme uz apkārtējo vidi, tiks mazināti draudi cilvēku veselībai un teritorija tiks atgriezta ekonomiskajā apritē, jo to varēs izmantot mežsaimniecības mērķiem.

Kopumā šobrīd Latvija EK ir iesniegusi četrus lielos ES fondu projektus (trīs satiksmes nozarē un vienu vides nozarē), no kuriem viens - iepriekš minētais satiksmes projekts - ir apstiprināts.

ES fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros Latvijā 2007.–2013. gada periodā paredzēts īstenot 11 lielos projektus, no tiem 7 transporta nozarē, 3 vides nozarē un 1 projektu enerģētikas nozarē.

Ziņa sagatavota pēc aģentūras LETA/Nozare materiāliem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties