#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EK: ES peldūdeņu kvalitāte atbilst obligātajiem standartiem
, 2010. gada, 10.jūnijs, 2010

Pērn 96% Eiropas Savienības (ES) valstu piekrastes peldvietu un 90% upju un ezeru peldvietu atbilda obligātajiem standartiem, teikts Eiropas Komisijas (EK) un Eiropas Vides aģentūras sagatavotajā ikgadējā ziņojumā par peldūdeņiem.

EK norāda, ka tīri peldūdeņi ir svarīgi galvenajām ekonomikas nozarēm, piemēram, tūrismam, kā arī augu un dzīvnieku pasaulei, aģentūru LETA informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses un informācijas nodaļā.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Pēdējo 30 gadu laikā ar ES un valstu tiesību aktu palīdzību būtiski ir uzlabota Eiropas peldūdeņu kvalitāte, taču ar to darbs vēl nav galā. Kaut arī dati liecina par nemainīgi augstu peldūdeņu kvalitāti jau desmit gadus, jāturpina iesāktais, lai uzlabotu un saglabātu sasniegto". Eiropas Vides aģentūras izpilddirektore, profesore Žaklīna Makgleida piebilst: "Lai turpinātu uzlabot Eiropas peldūdeņu kvalitāti, ir jāiesaista iedzīvotāji. Tas pirmkārt un galvenokārt nozīmē to, ka jānosaka un jāizpēta pašreizējais vides stāvoklis un pēc tam jāpieprasa tīrāks ūdens no attiecīgajām iestādēm. Tīmekļa rīki iedzīvotājiem nodrošina vieglu piekļuvi vides informācijai, un tie kalpo par platformu, lai izteiktu novērojumus".

Centieni uzlabot peldūdeņu kvalitāti ir jāskata saistībā ar Eiropas centieniem sasniegt labu ekoloģisko un vides stāvokli atbilstoši ES Ūdens un Jūras pamatdirektīvām. No 20 000 peldvietu, kurās 2009.gadā ES veikts monitorings, divas trešdaļas bija piekrastē, bet pārējās - upju un ezeru krastos. Atbilstība obligātajām vērtībām (obligātās kvalitātes prasības) piekrastes vietās palielinājās no 80% 1990.gadā līdz 96% 2009.gadā. Attiecībā uz iekšzemes ūdeņiem pieaugums bija vēl lielāks - no 52% līdz 90%. Gandrīz visas piekrastes peldvietas Kiprā, Francijā, Grieķijā un Portugālē atbilda stingrākām mērķvērtībām. 2009.gadā tikai 2% ES piekrastes peldvietu tika aizliegts peldēties, galvenokārt Itālijā. Lai gan iekšzemes peldvietās konstatētas lielākas ūdens kvalitātes svārstības, lielākā daļa iekšzemes vietu Somijā, Francijā, Vācijā un Zviedrijā arī atbilda mērķvērtībām.

14 dalībvalstīs monitorings norit saskaņā ar jauno Peldūdeņu direktīvu. Lai noteiktu peldūdeņu kvalitāti, tos pārbauda, izmantojot virkni fizisko, ķīmisko un mikrobioloģisko parametru. Dalībvalstīm ir jāievēro obligātās vērtības, kas norādītas Peldūdeņu direktīvā, taču tās var izvēlēties ievērot stingrākas (nesaistošas) mērķvērtības.

2006.gadā stājās spēkā jauna Peldūdeņu direktīva, tajā atjaunināti parametri un monitoringa noteikumi saskaņā ar jaunākajām zinātnes atziņām. Jaunajā direktīvā lielāka vērība veltīta sabiedrības informēšanai par peldvietu kvalitāti. Dalībvalstīm jaunā direktīva pilnībā jāievieš līdz 2015.gadam, taču 14 dalībvalstis - Dānija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Slovākija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija jau 2009.gada peldsezonā monitoringu veica saskaņā ar jaunās direktīvas prasībām.
 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: freerangestock.com

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties