#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EK izstrādājusi stratēģiju klimata pārmaiņu novēršanai
, 2010. gada, 10.marts, 2010

Eiropas Komisija nākusi klajā ar stratēģiju, kas palīdzēs saglabāt starptautisko aktivitāti cīņā ar klimata pārmaiņām.Paziņojumā ierosināts Eiropas Savienībai bez kavēšanās realizēt pagājušajā decembrī noslēgto Kopenhāgenas vienošanos, jo īpaši tūlītējo finansiālo palīdzību jaunattīstības valstīm.

Vienlaikus ES jāturpina centieni panākt stingru un juridiski saistošu globālu nolīgumu, kurā visas valstis apņemtos veikt nopietnus pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām.

Lai to paveiktu, Kopenhāgenas vienošanās jāpārnes uz ANO sarunām un jānovērš Kioto protokola trūkumi. Pārliecinot partnerus ANO sarunās, būtiska ir aktīva ES ārējā darbība, un to, cieši sadarbojoties ar Padomi un gūstot Eiropas Parlamenta atbalstu, uzņemsies Komisija.

Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu uzsvēris, ka EK ir apņēmusies mudināt starptautisko aktivitāti klimata pārmaiņu jomā.

"Šodien pieņemtajā paziņojumā ir izklāstīta skaidra stratēģija, kas jādara, lai rosinātu intensīvākas starptautiskās sarunas un iesaistītu mūsu partnerus kopīgajā darbā. Aicināšu nākamo Eiropadomi atbalstīt izstrādāto stratēģiju, ņemot vērā arī turpmākas apspriedes ar svarīgākajiem pasaules mēroga partneriem, kuras esmu lūdzis veikt komisārei Hēdegordai," sacījis Barrozu.

Savukārt Klimata rīcības komisāre Konija Hēdegorda norādījusi, ka klimata pārmaiņas var ierobežot tikai tad, ja visi lielākie siltumnīcefekta gāzu emitētāji apņemas rīkoties juridiski saistoša globāla līguma ietvaros.

"Protams, es ļoti ceru, ka mums izdosies to panākt Meksikā, taču ziņas no citām lielajām emitētājvalstīm liecina, ka līguma noslēgšanu nāksies atlikt. Kopenhāgenā pasaulei tika dota lieliska iespēja, kas netika pilnībā izmantota. Tagad mums priekšā ir otra iespēja, un jādara viss iespējamais, lai Kankunā vienotos par konkrētiem un redzamiem rezultātiem un ne vēlāk kā Dienvidāfrikā pieņemtu nolīgumu juridiskā formā. Kopenhāgenas konference bija solis pareizā virzienā. Lai gan panāktā vienošanās Eiropai ir pārāk pieticīga, ES atbalsts pasaulē palielinās, kas mums ļauj pilnveidot līdz šim paveikto un pārvērst to konkrētos darbos," sacījusi Hēdegorda.

Pēc viņas teiktā, pārliecinošākā priekšzīme, ko Eiropa var parādīt, ir konstruktīva, mērķtiecīga rīcība, kļūstot par klimata politikas ziņā vadošo reģionu pasaulē. Vienlaikus šāda politika paaugstinās mūsu energoapgādes drošību, stimulēs "zaļāku" ekonomikas izaugsmi un radīs jaunas darbavietas.


Plašāka informācija pieejama sekojošā URL saitē: http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action_com.htm
 
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
 
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties