#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EK negatīvi vērtē Latvijas progresu atjaunojamo energoresursu jomā
, 2009. gada, 27.maijs, 2009

Nesen publiskotajā ziņojumā Eiropas Parlamentam (EP) Eiropas Komisija (EK) norāda, ka nepieciešams stingrāks regulējums, lai stimulētu dalībvalstis ātrāk īstenot nospraustos mērķus atjaunojamo energoresursu jomā.

Analizējot situāciju EK secina, ka problēmas rada atbalsta shēmas, kas dalībvalstīs atšķiras, tādēļ komisija iesaka tās uzlabot, jo īpaši tajās valstīs, kuras progresē lēnām. Tam piekrīt arī Latvijas biodegvielas asociācijas prezidents Daumants Znatnajs uzsverot, ka plānojot biznesa darbību uzņēmēji rēķinās ar konkrētu atbalstu, taču valsts dotos solījumus nepilda. Tostarp viņš uzskata, ka Latvijā netiek veikts mērķtiecīgs darbs, lai jau nākamgad benzīna un dīzeļdegvielas aizvietošana ar atjaunojamiem energoresursiem transporta nozarē sastādītu 5,75 %, kā to pieprasa ES." Protams, ka situāciju uzlabos obligātais 5% biodegvielas piejaukums, taču trūkst skaidras valdības politikas zaļā iepirkuma jomā," uzver Znatnajs.Ziņojumā uzsvērts, ka, izmantojot biodegvielu, 2007. gadā ES aizstāja gandrīz 3 % no ES kopīgā degvielas patēriņa autotransportā. Īstenojot 2010. gada un 2020. gada mērķus, šis īpatsvars neapšaubāmi palielināsies. EK īpaši akcentē biomasas un biodegvielas nozares devumu ES ekonomikai, īpaši lauksaimniecībā, kur 2008.gadā pievienotā vērtība saistībā ar atjaunojamo energoresursu nozari pārsniedza 9 miljardus eiro. EK savā ziņojumā atzīmē, ka ir ļoti svarīgi turpmāko plānoto biodegvielas ražošanas apjoma pieaugumu papildināt ar ilgtspējīgas attīstības kritērijiem. Šādi kritēriji ir iekļauti jaunajā Direktīvā par atjaunojamajiem energoresursiem un Degvielas kvalitātes direktīvā.Kā secināts ziņojuma noslēguma daļā - neraugoties uz tiesību aktiem, ieteikumiem, veicinošiem pasākumiem un pat tiesvedību pret dažām dalībvalstīm, Eiropā neizdosies īstenot atjaunojamo energoresursu jomā izvirzītos mērķus 2010. gadam. Tādēļ jaunā Eiropas Direktīva par atjaunojamiem energoresursiem izvirza valstīm stingrākas prasības un paredz, ka visām dalībvalstīm līdz 2010.gadam būs jāizstrādā precīzs rīcības plāns, kā 2020. gadā sasniegt 10% lielu biodegvielas piejaukuma apjomu. Šajā plānā valstīm būs jāizklāsta - kā tās grasās īstenot mērķus saistībā ar atjaunojamiem energoresursiem un kā tās plāno stimulēt atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta nozarē.Līdz 2010.gadam atjaunojamo energoresursu īpatsvaram ES energo bilancē kopumā jāsastāda 12%. Šo politiku regulē divas direktīvas, kurās izvirzīti konkrēti mērķi un prasības, lai uzlabotu atjaunojamo energoresursu izmantošanas pieaugumu, taču virzība no dalībvalstu puses šo mērķu sasniegšanai esot pārāk lēna.EK atzīmē, ka situācijā, kādā šobrīd atrodas ekonomika, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju nozares attīstībai būs būtiska loma ekonomikas stimulēšanā un jaunu darba vietu radīšanā. EK pauž pārliecību, ka jaunā Direktīva izveidos stabilu politikas sistēmu atjaunojamo energoresursu izmantošanas straujai izaugsmei ES turpmākajos divpadsmit gados.


/>/>/>/>/>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties