#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EK pieprasa Latvijai piemērot PVN apbūves zemei
, 2009. gada, 28.maijs, 2009

Eiropas Komisija (EK) ir oficiāli pieprasījusi Latvijas Republikai pārtraukt piemērot PVN atbrīvojumu darījumiem ar apbūves zemi. ES tiesību aktos par PVN skaidri noteikts, ka apbūves zemes pārdošanas darījumiem PVN jāpiemēro. Šis pieprasījums izteikts, nosūtot ‘argumentētu atzinumu‘ (pārkāpuma procedūras otrais posms, kas paredzēts EK līguma 226. pantā). Ja netiks izdarīti grozījumi attiecīgajos valsts tiesību aktos, lai tie būtu saskaņā ar argumentēto atzinumu, Komisija var pieņemt lēmumu šo lietu iesniegt Eiropas Kopienu Tiesā.Saskaņā ar PVN direktīvas 2. pantu visu preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai tiek piemērots PVN, izņemot gadījumus, kas skaidri izklāstīti PVN direktīvā. PVN direktīvas 135. panta 1. punkta k) apakšpunktā skaidri noteikts, ka apbūves zemi apliek ar nodokļiem, bet ir iespējami arī izņēmumi attiecībā uz zemi, ko izmanto citiem mērķiem.Atbilstīgi Latvijas PVN tiesību aktiem ar PVN neapliek nekustamā īpašuma, arī zemes, pārdošanu, izņemot "nelietota nekustamā īpašuma" pirmo pārdošanu (t.i., pirmā pārdošana pirms nekustamā īpašuma pirmreizējās izmantošanas). Saskaņā ar PVN direktīvu apbūves zemei piemēro PVN neatkarīgi no tā, kuru reizi to pārdod un vai to izmanto vai neizmanto.Tādējādi Komisija secina, ka Latvijas tiesību akti neatbilst PVN direktīvai.Ja noteikto divu mēnešu laikā Latvijas Republika neveiks grozījumus attiecīgajos tiesību aktos, lai panāktu atbilstību argumentētajam atzinumam, Komisija apsvērs iespēju iesniegt šo lietu Eiropas Kopienu Tiesā.


 

/>

/>/>/>/>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties