#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EK sāk apspriešanu par Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtiem
, 2010. gada, 23.marts, 2010

Uzņēmumiem, kuri veic darbību vairāk nekā vienā dalībvalstī, Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūti sniedz iespēju reorganizēt savus pārrobežu darījumus, pielāgojot tos vienotam Eiropas modelim.

Tas ļauj uzņēmumiem strādāt stabila tiesiskā regulējuma apstākļos, samazināt iekšējās izmaksas, kas saistītas ar darbību vairākās valstīs, un tādējādi palielināt konkurētspēju iekšējā tirgū. Dažās dalībvalstīs Eiropas uzņēmējsabiedrības modelis ir iekarojis lielu popularitāti, savukārt citās īpašu piekrišanu vēl nav guvis. Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu, lai noskaidrotu, vai ir nepieciešamas kādas izmaiņas SE statūtu uzlabošanai. Pārskatot Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus, Komisija vēlas panākt šā uzņēmējdarbības modeļa plašāku izplatību Eiropas Savienībā.
Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē teica: "Šī ir lieliska iespēja uzzināt, kā Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūti piecus gadus pēc to ieviešanas tiek izmantoti praksē. Es uzskatu, ka SE ļauj būtiski samazināt izmaksas uzņēmumiem, kuri veic pārrobežu darbību. Tomēr ir skaidri redzams, ka atsevišķās valstīs šim modelim ir bijusi daudz lielāka piekrišana nekā citās. Es vēlos uzzināt tā iemeslu un noskaidrot, vai ir nepieciešams veikt izmaiņas esošajos noteikumos. Tāpēc aicinu visas ieinteresētās personas darīt zināmus savus viedokļus."
Pētījums un apspriešana
Saskaņā ar SE regulu Komisijas pienākums ir sniegt ziņojumu par tās piemērošanu praksē piecus gadus pēc regulas stāšanās spēkā un ierosināt grozījumus, ja tādi būtu vajadzīgi. Lai iegūtu pārliecinošu faktu bāzi šādam ziņojumam, Komisija 2008. gada decembrī uzsāka ārēju pētījumu, saistībā ar kuru tagad lūdz ieinteresēto aprindu pārstāvjus paust savus viedokļus. Saņemtās atbildes tiks ņemtas vērā Komisijas topošajā ziņojumā par SE. 2010. gada 26. maijā notiks arī šim tematam veltīta augsta līmeņa konference. Apspriešanā ir iespējams piedalīties līdz 2010. gada 23. maijam.
Šīs apspriešanas mērķis ir pārbaudīt ārējā pētījuma rezultātus un iegūt informāciju par SE statūtu novērtēšanai svarīgiem jautājumiem kā, piemēram, SE dibināšanu veicinoši un kavējoši faktori, Eiropas uzņēmējsabiedrību izplatības galvenās tendences ES/EEZ dalībvalstīs, praktiskas dabas problēmas, kuras radušās SE dibināšanā un darbībā, un iespējamie uzlabojumi esošajā tiesiskajā regulējumā.
Priekšvēsture
Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus, kas pazīstami ar latīņu valodas nosaukumu "Societas Europaea" jeb SE, pieņēma 2001. gada 8. oktobrī (IP/01/1376, MEMO/01/314) pēc vairāk nekā 30 gadus ilgušām pārrunām, un tie ir izmantojami kopš 2004. gada 8. oktobra (IP/04/1195, MEMO/04/235). 2009. gada 10. septembrī kopējais reģistrēto SE skaits bija 431.
Dažās dalībvalstīs Eiropas uzņēmējsabiedrības modelis ir guvis lielu popularitāti.
Labi pazīstami veiksmīgas SE prakses piemēri ir Allianz, BASF, Porsche, Fresenius un MAN (Vācija), SCOR (Francija), Elcoteq (Luksemburga) un Strabag (Austrija). Tomēr citās dalībvalstīs SE nav guvušas īpašu piekrišanu.
Kā piedalīties apspriešanā
Anketa un informācija par SE ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm
Bieži uzdotie jautājumi par Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtu apspriešanu atrodami MEMO/10/97

 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties