#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EK un "British American Tobacco" cīnīsies pret nelikumīgu tabakas tirdzniecību
, 2010. gada, 15.jūlijs, 2010

Šodien Eiropas Komisija paziņoja, ka ir noslēgts daudzgadu nolīgums ar "British American Tobacco" (BAT) par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanu kopīgiem spēkiem. Saskaņā ar šo juridiski saistošo vienošanos BAT sadarbosies ar Eiropas Komisiju, krāpšanas apkarošanas biroju OLAF un dalībvalstu tiesībsargājošām iestādēm, lai palīdzētu apkarot cigarešu kontrabandu un viltošanu.

Nolīgumā paredzēts, ka BAT Komisijai un dalībvalstīm nākamo 20 gadu laikā izmaksās iespaidīgas summas — pavisam 200 miljonus ASV dolāru (134 miljonus eiro). Tas būs ievērojams atbalsts ES cīņā pret nelikumīgu tabakas izstrādājumu tirdzniecību, kas ik gadus ES un dalībvalstīm nolaupa miljardus.
Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: "Esmu gandarīts par šo svarīgo nolīgumu, kas palīdzēs aizsargāt ES finansiālās intereses un stiprinās mūsu spēkus cīņā pret cigarešu kontrabandu un viltošanu."
Nodokļu, muitas, krāpšanas apkarošanas un revīzijas lietu komisārs Aļģirds Šemeta sacīja: "Nelikumīga cigarešu tirdzniecība rada miljardiem eiro lielus zaudējumus neiekasētu nodokļu un muitas nodevu veidā. Šajos ekonomiski smagajos apstākļos jādara viss iespējams, lai apturētu šādas nelikumības, kas mums izmaksā tik dārgi. Šodien noslēgtais nolīgums ievērojami palīdzēs apkarot nelikumīgu tirdzniecību ar cigaretēm un būs nepārprotams signāls noziedzniekiem, ka pret tiem nostājušās gan valstu iestādes, gan ražotāji."

Cīņa pret viltošanu un kontrabandu
Ir aplēsts, ka viltotu un kontrabandas ceļā ievestu tabakas izstrādājumu dēļ ES un dalībvalstis ik gadus zaudē līdz pat 10 miljardiem eiro kā neiekasētus nodokļus. Turklāt viltošana un citi kontrabandas veidi rada paralēlu nelegālu piegādes ķēdi, kas kaitē legālajiem izplatīšanas kanāliem un rada negodīgu konkurenci legāli izplatītiem oriģinālizstrādājumiem. Nelikumīgu tirdzniecību ar cigaretēm bieži vien izmanto, lai finansētu citas ļaundarības, piemēram, terorismu un organizēto noziedzību. Visu šo iemeslu dēļ Komisija un ES cīņu pret cigarešu viltošanu un kontrabandu ir izvirzījušas par nozīmīgu prioritāti.
Neraugoties uz ES, dalībvalstu un nozares dalībnieku sekmīgu darbošanos, pēdējo gadu laikā cigarešu viltošana un kontrabanda ir augusi un dažādojusies. Tāpēc Komisija ir pastiprinājusi cīņu pret viltotu cigarešu nelikumīgu tirdzniecību. Komisija sadarbojas ar dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, lai izmeklētu cigarešu viltošanu, atklātu viltoto cigarešu ražotnes un pārtrauktu to darbību, reģistrētu un īstenotu viltotu cigarešu konfiskāciju ES, kas dod iespēju noskaidrot izstrādājumu izcelsmes vietu un citu būtisku informāciju.

Nolīgums, lai uzlabotu cīņu pret kontrabandu
Šodien noslēgtais nolīgums, kura ierosinātājs bija BAT, ir liecība tam, ka koordinācija un sadarbība starp ES tiesībsargājošām iestādēm un ražotājiem (piemēram, BAT), var ievērojami tuvināt brīdi, kad tiks sagrauta tabakas izstrādājumu nelikumīga tirdzniecība.
Nolīgumā paredzēti stingri noteikumi un procedūras attiecībā uz sadarbību un informācijas apmaiņu, lai tiesībsargājošās iestādes varētu bargāk vērsties pret noziedzniekiem Eiropā un visā pasaulē. Turklāt BAT izmantos jau izveidotās piegādes ķēdes kontroles, nostiprinot iedibināto analīzes procesu klientu atlasei un uzraudzībai, lai palielinātu iespējas izsekot konkrētiem iepakojumiem un lai nodrošinātu plašāku atbalstu Eiropas tiesībsargājošām iestādēm cīņā pret nelikumīgu tirdzniecību ar cigaretēm. Nolīgumā iestrādātas BAT esošās atbilstības nodrošināšanas programmas, un tādējādi ir izveidota visaptveroša līgumsistēma.
Nolīgums paredz arī tālejošas ražojumu izsekošanas procedūras, lai tiesībsargājošās iestādes varētu noteikt, kāda ir izcelsme un galamērķis izstrādājumiem ar BAT marku, un pārbaudīt, vai izstrādājumi nav viltoti. Saskaņā ar nolīgumu BAT konkrētus iepakojumus marķēs ar informāciju par paredzēto mazumtirdzniecības tirgu, cigarešu lieliepakojumus marķēs ar mašīnlasāmu svītrkodu un ieviesīs citas procedūras, lai uzlabotu savu ražojumu uzraudzību un izsekošanu.
Šīs saistības atbilst kontrabandas apkarošanas noteikumiem, kas paredzētas PTO Pamatkonvencijā par tabakas kontroli. Uz tām balstīsies ES pūliņi panākt, ka minētā konvencija tiek papildināta ar stingru protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības izskaušanu.
Līdztekus jau minētājiem ieguvumiem Eiropas Savienība un iesaistītās dalībvalstis no BAT vairākus gadus saņems ievērojamus maksājumus — BAT ir apņēmusies 20 gadu laikā izmaksāt pavisam 200 miljonus ASV dolāru (134 miljonus eiro).
Nolīgumā paredzēta arī garantija, ka BAT veiks maksājumus, ja nākotnē tiks konfiscēta tā oriģinālprodukcija ES, pārsniedzot norādītos daudzumus. Šie maksājumi būs pieejami visām iesaistītajām dalībvalstīm.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties