#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eksperte: Latvijas prezidentūra ES Padomē ļaus nopelnīt arī uzņēmējiem
BNS 
, 2012. gada, 06.decembris, 2012

Ārvalstu viesu pieplūdums Latvijas prezidentūrā Eiropas Savienības (ES) Padomē 2015.gada pirmajā pusē ļaus nopelnīt arī uzņēmējiem, otrdien seminārā ES mājā sacīja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta vadītāja Inga Skujiņa.

Viņa norādīja, ka citu valstu pieredze liecina, ka prezidentūras laikā Rīgu apmeklēs daudz vairāk cilvēku nekā parasti. „Prezidentūras laikā Rīgu apmeklēs daudz vairāk cilvēku kā parasti, tas dos ieguvumus gan viesnīcām, gan dažādu veidu pakalpojumu sniedzējiem,” paskaidroja Skujiņa.

Tāpat ieguvums no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē 2015.gadā dos labumu arī Latvijā esošajām nevalstiskajām organizācijām, kurām šajā laikā būs daudz vieglāk dibināt dažādus ārvalstu kontaktus, kas savukārt sniegs daudz lielākas iespējas piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus savu aktivitāšu īstenošanai, kā arī starptautisku atpazīstamību, seminārā sacīja Eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš.

Seminārā aptuveni 20 nevalstisko organizāciju pārstāvji pauda arī gatavību aktīvi iesaistīties Latvijas prezidentūras ES sagatavošanā.

"Neskatoties uz valsts pārvaldē sākto aktīvo gatavošanos Latvijas prezidentūrai ES Padomē, veiksmīga tās norise nebūs iespējama bez plašas sabiedrības un NVO līdzdalības," sacīja Skujiņa.

Latvijai sešu mēnešu laikā, kamēr tā būs prezidējošā valsts ES Padomē, būs jāvada aptuveni 1500 dažāda līmeņa un formāta pasākumu Briselē un Rīgā. Katrai no šīm sanāksmēm prezidējošā valsts nodrošina vadītāju, vietnieku un ekspertu.

Tāpēc Valsts administrācijas skola izstrādājusi mācību plānu 2012.-2014.gadam, lai varētu sagatavot valsts pārvaldē nodarbinātos Latvijas prezidentūrai ES Padomē.

Valsts pārvaldes darbiniekiem organizēs centralizētu angļu un franču valodas apguvi. Tāpat darbinieki papildinās savas zināšanas par prezidentūras aktuālajiem jautājumiem, darbu ar ES institūcijām, lēmumu pieņemšanas procesiem un uzlabos sarunu vadīšanas prasmes. Nozaru specifisko jautājumu apguve ir katras ministrijas kompetencē.

Mācību process primāri būs vērsts uz šo Latvijas pārstāvju profesionālās gatavības paaugstināšanu. Tāpat mācības tiks vērstas uz tiek speciālistiem, kuri nodrošinās prezidentūras darba kārtības sagatavošanu un efektīvu norisi.

Ziņa tapusi sadarbībā ar ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties