#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eksperte: pilsoniskā izglītība nevar pastāvēt viena pati
BNS 
, 2012. gada, 26.septembris, 2012

Pilsoniskā izglītība nevar pastāvēt viena pati, tai ir jāiet roku rokā ar ekonomisko, veselības un ētisko izglītību, diskusijā par pilsonisko izglītību Eiropas Savienībā un Latvijā Eiropas Savienības mājā teica Kultūras ministrijas pārstāve Anita Klenberga.

Eksperti atzīst, ka pilsoniskā izglītība un pilsoniskā audzināšana ir jēdzieni, kas dažās valodās iekļauti vienā apzīmējumā, bet citās tiek lietoti šķirti, atstājot vietu diskusijām par to saturu un savstarpējo saistību.

Taču kopumā pētnieki un pilsoniskās izglītības speciālisti vienojušies, ka ilgtspējīgu rezultātu sasniegšanai nepieciešamas visas triādes – zināšanu, prasmju un pilsonisko attieksmju vai tikumu – modelēšana, veidošana un nostiprināšana visā izglītības procesā un sabiedrībā kopumā.

Pilsoniskā izglītība ir tēma, kam liela uzmanība tiek pievērsta gan daudzu valstu izglītības politikā, gan arī Eiropas Savienības un globālā līmenī.

No tā, kā izglītības sistēma spēs sniegt ieguldījumu pilsoņu audzināšanā demokrātijas vērtību apguves ietvarā, lielā mērā ir atkarīga gan katras valsts, gan starptautiskās sabiedrības attīstība un nākotne.

Diskusijas laikā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Liesma Ose norādīja, ka iepriekš Latvijā netika novērtēta tradicionālās kultūras nozīme, līdz ar to Latvijas iedzīvotājiem pietiekami netika nodrošināta pilsoniskā izglītība. „Pietrūka dialoga starp globālo un nacionālo,” viņa piebilda.

Diskusijas pirmajā daļā ar ziņojumu par globālo pilsoniskumu attīstības izglītībā uzstājās Izglītības attīstības centra direktore Iveta Vērse, bet pētījumos apkopotajos priekšstatos par labu pilsoni dalījās Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS projektu direktore Ieva Strode.

Pasākumā Latvijas Politologu biedrības izpilddirektore Antra Mazūra informēja par pilsonisko izglītību pedagogu tālākizglītības saturā, savukārt „Sorosa fonda – Latvija” pārstāve Aija Tūna stāstīja  par pilsoniskās izglītības pēctecības nodrošināšanu pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas posmos.

Savukārt diskusijas otrajā daļā skolu, pašvaldību un citu organizāciju pārstāvji dalījās pieredzē par īstenotajām bērnu un jauniešu pilsoniskās izglītības iniciatīvām.

Diskusijas mērķis, gatavojoties 2013. – Eiropas pilsoņu – gadam, bija apkopot dažādu nozaru ekspertu viedokļus par pilsonisko izglītību Latvijā, analizēt pilsoniskās izglītības pētījumu rezultātus un dalīties ar labās prakses piemēriem, apkopojot bērnu un jauniešu īstenotās iniciatīvas.

Ziņa tapusi sadarbībā ar Ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties