#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eksperti: starp cietušo un varmāku būtu nepieciešams veidot dialogu
BNS 
, 2012. gada, 10.decembris, 2012

Pašlaik netiek veidots dialogs starp cietušo un varmāku, kas liedz abām pusēm izprast vienam otru un pāri darītājam apzināties savu vainu, ceturtdien ideju kalvē “Jaunas idejas pret sievietēm vērstās vardarbības mazināšanai”, kuru Eiropas Savienības (ES) mājā rīkoja resursu centrs sievietēm “Marta”, secinājuši vairāki eksperti.

 

 

Centra pārstāvis Juris Dilba pastāstīja, ka ideju kalvē strādāja aptuveni 15 cilvēki no dažādām organizācijām un, sadaloties grupās, meklēja risinājumus, lai mazinātu vardarbību.

“Vieno no idejām – sabiedrībā vardarība tiek uztverta no tāda aspekta, ka ir cietušais un ir varmāka, šīs abas puses idealizējot. Pēc būtības šāds skatījums traucē uz šo problēmu paraudzīties dziļāk, jo ne vienmēr varmāka ir bijusi varmāka un ne vienmēr cietušais ir bijis cietušais,” klāstīja Dilba.

Eksperti secinājuši, ka bieži vien varmākas un cietušā lomas kaut kādā veidā mainās, piemēram, cilvēki, kuri ir cietuši bērnībā, pieauguši kļūst par varmākām. “Līdz ar to, runājot ar sabiedrību par šo jautājumu, ir jāuzsver, šis aspekts, ka viss nav tikai balts un melns,” piebilda Dilba.

Darba grupas secināja, ka pašreizējā sistēmā, kura ļoti stingri nodala cietušo no varmākas, nav iespējams veidot dialogu starp abām pusēm. Pēc būtības šis dialogs nav iespējams, lai varmāka varētu izprast savu nodarījumu, bet cietušais piedot un izkļūt no cietušā lomas. Savukārt varmākai šādā veidā mazinātos nodarījuma vainas apziņa, jo viņš labāk varētu izprast savu nodarījumu.
 

Dilba arī informēja, ka darba grupās radās arī ideja, ka vajadzētu pilotprojekta veidā izmēģināt veidot cietušo un varmāku dialogu. “Šī pilotprojekta mērķis būtu parādīt tās iespējas, kuras sniedz dialogs starp varmāku un cietušo,” pauda Dilba.
 

Darba grupā arī secināts, ka cilvēki jāizglīto par to, kas ir vardarība, kādi ir tās veidi un kur vērsties pēc palīdzības. Nepieciešams runāt ne tikai par fizisko vardarbību, bet arī par emocionālo un ekonomisko vardarbību. “Ekonomiskā vardarbība vairāk izpaužas ģimenē, kur vīrietis ir pelnītājs un viņš uztur viņu [sievu], bieži vien ierobežojot viņu, jo viņa ir finansiāli atkarīga,” paziņoja Dilba.
 

Analizējot situāciju, eksperti arī norādījuši, ka reizēm ne paši cietušie, ne sabiedrība kopumā neatpazīst vardarbību. “Piemēram, persona cieš no kaut kā, bet ja sabiedrība par to nerunā, tad bieži vien viņa pat neapzinās vardarbības esamību,” paskaidroja Dilba.
 

Resursu centrs sievietēm “Marta” iestājas par savstarpēju atbalstu, sapratni un solidaritāti, neatkarīgi no sievietes vecuma, etniskās piederības un nodarbošanās. Centra mērķis ir dzimumu līdztiesības veicināšana un sieviešu tiesību aizstāvība Latvijā.

Ziņa tapusi sadarbībā ar Ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties