#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Ēku siltināšanai Madonas novadā 2. kārta
, 2010. gada, 07.jūlijs, 2010

„Stars" jau informēja, ka Ministru kabineta sēdē 21. jūnijā tika akceptēts Vides ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums".

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Latvijas pašvaldību sabiedriskajās ēkās. Projektu iesniegumus konkursam var iesniegt republikas pilsētas vai novada pašvaldības.

Cer pieteikt vairākas ēkas

Par šo ēku siltināšanas programmas 2. kārtu un iespējamajām Madonas novada ēkām, ko konkursā varētu pieteikt, deputātus kārtējā Madonas novada pašvaldības domes sēdē informēja domes attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists Gints Hermanis.

- Atbalsta intensitāte, ko sniedz KPFI, ir 85%. Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir Ls 8 521 500, bet vienam projektam - Ls 750 000,
līdz ar to mēs varam pretendēt maksimums uz Ls 750 000 atbalstu. Šobrīd ir apzinātas vairākas ēkas, kam būtu nepieciešami siltināšanas darbi, un 13 pašvaldības ēkas, kuras varētu iekļaut pieteikumā. Protams, sarakstu iespējams arī koriģēt, - deputātus informēja Gints Hermanis.

Četras no ēkām atrodas Dzelzavas pagastā.

- Dzelzavas pamatskola ir viens no problemātiskākajiem objektiem sarakstā, jo tas ir kultūras piemineklis, ēkai nav arī izstrādāts tehniskais projekts. Kā kultūras piemineklim būs zināmas grūtības ar darbu saskaņošanu, šai ēkai būs grūti panākt nepieciešamo siltuma energopatēriņa ekonomiju, kas ir 35%. Sienas siltināt nav nozīmes, un ārsienas siltināt šai ēkai nemaz nedrīkst, savukārt, siltinot ēku no iekšpuses, nebūs panākta nepieciešamā energoefektivitāte. Man nav pārliecības, ka šo ēku vajadzētu pieteikt programmai, - norādīja attīstības nodaļas speciālists.

Otra ēka ir Dzelzavas speciālā internātpamatskola, tā labi atbilst konkursa prasībām - celta no silikāta ķieģeļiem, kas ir viens no būvmateriāliem ar vislielāko siltuma zudumu. Cita projekta ietvaros ēkas vienam korpusam ir plānots izbūvēt divslīpju jumtu, taču nenosiltināt, ko varētu paveikt tagad. Andris Sakne gan piebilda, ka šobrīd skolu uztur valsts, tādēļ lietderīgāk būtu ieguldīt līdzekļus objektos, par kuru uzturēšanu pilnībā atbild pašvaldība un kur energoresursu ietaupījums nestu ekonomisku labumu pašvaldībai. Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters gan norādīja, ka šobrīd visai reāla ir iespēja, ka valsts rūpes par šīm skolām novels uz pašvaldības pleciem, jo, pēc Pasaules Bankas uzskata, tās no valsts budžeta nebūtu jāuztur, tādēļ labāk ēku sakārtot jau laikus. Jāņem vērā, ka pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes projekta realizācijai ir salīdzinoši zems, kopumā vien 15% no Ls 750 000. Konkrēti Dzelzavas speciālās internātpamatskolas gadījumā summa būs zemāka par Ls 10 000.

Pēc Ginta Hermaņa teiktā, augsta tā nebūs arī citā Dzelzavas pagasta ēkā - veco ļaužu pansionātā „Grāveri 1".- Šajā ēkā pašlaik notiek viens ERAF projekts un tiek izbūvēts 2. stāvs. Pirmais stāvs projektā tiek skarts minimāli, un ārsienas speciāli ir atstātas nesiltinātas, kā arī nav nomainīti vecie logi, lai to visu varētu finansēt no siltināšanas projekta līdzekļiem.
Kopējās izmaksas šim objektam ir visai mazas - kopumā ap Ls 20 000 (15% finansē pašvaldība).

Siltināšanai plānojam pieteikt arī Dzelzavas kultūras namu, kur siltināšanas izmaksas varētu būt diezgan augstas, taču arī izdevumi par apkuri katru gadu ir iespaidīgi, - pārējās Dzelzavas pagasta ēkas, kuras varētu pieteikt siltināšanai, minēja Gints Hermanis.

Valdis Vucāns piebilda, ka Dzelzava ir kultūras dzīves ziņā viens no aktīvākajiem pagastiem, līdz ar to arī kultūras nams tiek plaši izmantots.

Šoreiz konkurentu būs vairāk

Siltināšanas projektam plānots pieteikt bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centru „Ozoli" Liezēres pagastā. Arī šīs ēkas siltināšana nebūtu īpaši dārga vai sarežģīta. Līdzīgi ir ar Ļaudonas vidusskolu, kur pašlaik rekonstruēta vien sporta zāle, bet pārējā ēka palikusi nesiltināta. Siltināt plānots arī Ļaudonas kultūras namu.
Ja teju vai visi iepriekšminētie objekti, neskaitot Dzelzavas pamatskolas ēku, ir bijuši salīdzinoši viegli siltināmi un arī izmaksu ziņā ne pārāk dārgi, tad citādi ir ar Madonas novada novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zāļu ēku.

- Arī šī ir ēka, ko es labprāt izņemtu no kopējā saraksta. Jā, ēkai apkures izmaksas ir ļoti augstas, taču arī pati ēka ir sarežģīta, un tās tehniskais stāvoklis vēl ir jāizpēta, - norādīja Gints Hermanis.

Andrejs Ceļapīters atzina, ka izstāžu zāles tiešām ir finanšu ziņā ietilpīgākais objekts no visiem sarakstā esošajiem, taču vienlaikus tas arī ir pats energoneefektīvākais.
- Mūra sienas, dabīgais apgaismojums no griestiem, kas ir slikti siltināti. Apkure šai ēkai mēnesī izmaksā aptuveni Ls 2000. Šis ir viens no objektiem, ko mums noteikti vajadzētu nosiltināt. Tas atmaksātos aptuveni piecu gadu laikā, - savu viedokli par nepieciešamību siltināt muzeja izstāžu zāles pauda Andrejs Ceļapīters.

Andrejs Ceļapīters informatīvā jautājuma izskatīšanas beigās piebilda, ka, salīdzinot ar konkursa pirmo kārtu, kurā Madonas novads pieteica 24 ēkas un visas arī tika apstiprinātas, šoreiz konkurence būs sīvāka. Pirms gada pašvaldības uz reformas radīto juku fona vēl lāgā nebija noreaģējušas uz šo iespēju, taču šobrīd interese ir strauji augusi, un Madonas novadam par iespēju tikt pie minēto ēku siltināšanas vēl būs jāpacīnās.

Jāatgādina, ka konkursa ietvaros paredzēts atbalstīt energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas darbu un renovācijas vai vienkāršotas renovācijas darbu veikšanu, siltumapgādes sistēmu maiņu no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem, tai skaitā atjaunojamo enerģijas avotu uzstādīšanu un pieslēgšanu, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanu un citas ar energoefektivitātes paaugstināšanu saistītas aktivitātes. Konkursa ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno līdz 2011. gada 1. decembrim.

Avots: Egils Kazakevičs, Madonas reģiona laikraksts "Stars"

Foto: www.estars.lv

www.madona.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties