#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Emisijas turpina samazināties
, 2010. gada, 02.jūnijs, 2010

Eiropas Vides aģentūra šodien publicē jaunāko ES pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisijām, kurš liecina, ka emisijas ir ievērojami samazinājušās arī 2008. gadā — Kioto protokola pirmā saistību perioda pirmajā gadā. Eiropas klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda pauda gandarījumu par šo ziņu. Emisijas samazinājušās jau piekto gadu pēc kārtas.

Pārskats par emisijām 2008. gadā — pēdējā gadā, par kuru ir pieejami pilnīgi dati, — liecina, ka salīdzinājumā ar 2007. gadu ES-15 emisijas ir samazinājušās par 1,9 %, savukārt ekonomikas pieaugums bijis 0,6 %. Tādējādi ES-15 emisijas samazinājušās par 6,9% salīdzinājumā ar to līmeni bāzes gadā (vairumā gadījumu tas ir 1990. gads). Tas uzlabo ES-15 izredzes sasniegt Kioto protokola mērķi, proti, 2008.−2012. gada saistību periodā panākt emisiju samazinājumu vidēji par 8 % salīdzinājumā ar bāzes gada līmeni. ES-27 emisijas gada laikā ir samazinājušās par 2 %, un tagad ir par 11,3 % mazākas par emisijām 1990. gadā.
Komisāre Hēdegorda sacīja: “Kamēr turpinās sarunas par globālu nolīgumu klimata jomā laikposmam pēc 2012. gada, ir sevišķi svarīgi pierādīt, ka Eiropa var izpildīt saistības, ko tā uzņēmusies saskaņā ar Kioto protokolu. Ievērojamais emisiju apjoma samazinājums, ko esam panākuši pēdējos piecos gados, skaidri parāda to, cik nozīmīgi ir saistoši mērķi. Tomēr 2008. gads bija tikai pirmais Kioto saistību perioda gads, un visām dalībvalstīm jāturpina uzsāktais darbs, lai tām izdotos sasniegt 2008.–2012. gadam izvirzītos mērķus.”
Komisāre piebilda: “2008. gada samazinājumi nav panākti tikai finanšu krīzes iespaidā, tie sasniegti arī tāpēc, ka ES un tās dalībvalstis gadu gaitā ir īstenojušas tālejošu politiku, kuras rezultāti kļūst arvien redzamāki. Mūsu apņemšanās līdz 2020. gadam samazināt emisijas ES vismaz par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un līdz 2050. gadam panākt samazinājumu par 80–95 % nozīmē, ka pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni ir jāturpinās un tā turpināsies.”

Emisiju samazināšanās tendence, neraugoties uz ekonomikas izaugsmi
Laikā no 2007. līdz 2008. gadam ES-15 emisijas samazinājās par 1,9 % un ekonomikas pieaugums bija 0,6%, tādējādi ES atkal ir apliecinājusi, ka ekonomikas izaugsme un attīstība, kuru raksturo zemas oglekļa dioksīda emisijas, var iet roku rokā.
ES-27 emisijas salīdzinājumā ar 2007. gadu ir sarukušas par 2 %. Attiecīgi tās ir par 11,3 % mazākas salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un par 14,3% mazākas salīdzinājumā ar bāzes gada līmeni (dažās dalībvalstīs bāzes gads nav 1990. gads).

Kioto protokolā emisiju samazinājuma mērķis ES-27 nav noteikts, jo ES-12 tajā laikā vēl nebija dalībvalstis. Tomēr visas ES-12 dalībvalstis, izņemot Kipru un Maltu, saskaņā ar Kioto protokolu ir uzņēmušās individuālas saistības samazināt emisijas par 6 % vai 8 % salīdzinājumā ar bāzes gada līmeni.
Verificētas emisijas no visām ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS) iekļautajām iekārtām 2008. gadā sasniedza 2,12 miljardus tonnu CO2 ekvivalenta, t. i., aptuveni 43 % no kopējām emisijām ES. 2008. gadā ETS iekļautās emisijas bija par 3,06 % zemākas salīdzinājumā ar 2007. gada līmeni (ETS iekļautās emisijas 2009. gadā ir samazinājušās vēl par 11,6 %; sk. IP/10/576).
Datus savākusi Eiropas Vides aģentūra, un tie iesniegti Apvienoto Nāciju organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām (UNFCCC).

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties