#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EP atbalsta Madrides vienošanos par Eiropas diplomātisko dienestu
, 2010. gada, 08.jūlijs, 2010

Šodien, divas nedēļas, kopš Madridē tika panākta vienošanās par Eiropas Ārējās rīcības dienestu (EĀRD), Eiropas Parlaments pieņēma ieteikumus par tā organizāciju un darbību. ES diplomātiskais dienests ir viens no būtiskākajiem Lisabonas līguma jauninājumiem.

Lai gan lēmumā par EĀRD organizāciju un darbību Parlamentam ir konsultatīva loma, deputāti panāca ievērojamas izmaiņas ES Augstās pārstāves Ketrīnas Eštones (Catherine Ashton) sākotnējā priekšlikumā. Eiropas Parlamenta (EP) pārstāvji sarunās Elmar Brok (EPP, DE), Guy Verhofstadt (ALDE, BE) un Roberto Gualtieri (S&D, IT) uzskata, ka vienošanās garantē spēcīgāku ES diplomātisko dienestu, kā arī to, ka ir nodrošināta dienesta atbildība pret EP no politiskā, kā arī no budžeta viedokļa.

EĀRD atbalstīs ES Augsto pārstāvi ES ārpolitikas vadībā un nodrošinās konsekventu rīcību attiecībās ar trešām valstīm un starptautiskām struktūrām. Augstā pārstāve ir arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece, un tā vada Ārlietu ministru padomes sanāksmes.

Dienesta personāls

Deputāti panāca apņemšanos, ka vismaz 60% dienesta personāla veidos pastāvīgie ES iestāžu darbinieki, kas dienestam piešķirs kopēju Eiropas identitāti. Individuālu dalībvalstu ārlietu dienestu pārstāvji, kas veidos trešdaļu personāla, tajā tiks norīkoti uz laiku līdz astoņiem gadiem, ko būs iespējams pagarināt ne vairāk kā par diviem gadiem.

Pieņemšanai darbā jānotiek, balstoties uz personīgajiem nopelniem, nodrošinot pienācīgu ģeogrāfisko un dzimumu līdzsvaru, norādīts E.Brok ziņojumā.

Pēc pusgada, 2011. gada 1.janvārī, 1525 Eiropas Komisijas un Padomes ģenerālsekretariāta ierēdņu pāries uz EĀRD. Tiks izveidotas 100 jaunas dienesta vietas. Uz šo dienestu darbā tiks norīkoti arī nacionālie eksperti, tomēr tie netiks ieskaitīti trešdaļā no dalībvalstīm nosūtītā personāla.

Dienesta centrālā mītnes vieta būs Brisele, un pārstāvniecības atradīsies 136 dažādās pasaules vietās (bijušajās Eiropas Komisijas delegācijās).

Atbildība Parlamenta priekšā

Dienests ir atbildīgs Eiropas Parlamenta priekšā no politiskā un budžeta viedokļa. EP ik gadu apstiprinās tā EĀRD budžeta izpildi.

Kandidātiem uz ES Īpašo pārstāvju un delegāciju vadītāju vietām pirms stāšanās amatā valstīs un organizācijās, kas Parlamenta skatījumā ir stratēģiski svarīgas, būs jātiekas ar ES Ārlietu komiteju.

Nākamie soļi

Par izmaiņām Finanšu regulā, Civildienesta noteikumos un 2010. gada budžetā, par ko Parlaments lemj ar vienādām tiesībām ar ES Padomi, paredzēts balsot pēc vasaras pārtraukuma un pēc tam, kad Padome būs atbalstījusi Parlamenta nostāju par dienesta organizāciju un darbību.

Balsojuma rezultāts: 549 par, 78 pret, 17 atturējās.

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties