#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EP iestājas par vienādu sociālo aizsardzību - arī pašnodarbinātām sievietēm
, 2010. gada, 18.maijs, 2010

Pašnodarbinātām sievietēm un pašnodarbināto "līdzstrādošajām partnerēm" ir jāsniedz vienāda sociālā aizsardzība - tostarp 14 nedēļu maternitātes atvaļinājuma pabalsts. To paredz šodien Eiropas Parlamenta apstiprinātās izmaiņas ES direktīvā.

Deputātu grozījumi, par ko jau panākta vienošanās ar Padomi, papildina, ka dalībvalstīm jābūt iespējai izvēlēties, vai pašnodarbināto sieviešu iemaksām sociālās apdrošināšanas sistēmā jābūt obligātām.

Eiropas Savienība pašreizējos noteikumus maina, lai nodrošinātu vienveidīgu sociālo aizsardzību gan pašnodarbinātām sievietēm, gan pašnodarbinātu vīriešu līdzstrādājošām partnerēm. "Līdzstrādājošām dzīvesbiedrēm" nav nodarbinātas personas statusa. Šādas situācijas ir īpaši bieži sastopamas lauksaimniecībā, mazos uzņēmumos un liberālās profesijās.

Saskaņā ar EP deputātu ierosināto un šodien apstiprināto grozījumu pašnodarbinātām sievietēm un līdzstrādājošām dzīvesbiedrēm ir jādod iespēja maksāt sociālās nodrošināšanas shēmās, vai arī jāliek to darīt - atkarībā no katras dalībvalsts individuālās izvēles.

Jebkurā gadījumā visām pašnodarbinātām grūtniecēm un līdzstrādniecēm jābūt tiesībām uz 14 nedēļu maternitātes atvaļinājumu un līdz ar to - minimālo pabalstu, ko darba ņēmējas ES dalībvalstīs jau saņem atbilstoši ES maternitātes atvaļinājuma direktīvai. Arī šajā gadījumā katra dalībvalsts var izlemt, vai tādam atvaļinājumam jābūt obligātam vai brīvprātīgam. Turklāt dalībvalsts var izlemt vai šādai sociālajai aizsardzībai jābūt proporcionālai ar līdzdalību pašnodarbinātā dzīvesbiedra aktivitātēs.

ES Padome, kas pulcē dalībvalstu ministrus, par likumprojektu gatavojas balsot 7.jūnijā. Pēc direktīvas spēkā stāšanās dalībvalstīm direktīva likumdošanā būs jāievieš divu gadu laikā - vai četru gadu laikā, ja dalībvalsts saskaras ar grūtībām standarta sociālo garantiju ieviešanā.

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties