#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EP komiteja apstiprina grozījumus regulā par gāzes piegādes drošību Eiropā
, 2009. gada, 02.decembris, 2009

Šodien Eiropas Parlamenta Iekšējā tirgus un patērētāju tiesību komitejā apstiprināja no eiroparlamentārietes Sandras Kalnietes (PS) virzītos grozījumus regulā par gāzes piegādes drošību Eiropā.

 

Regulas mērķis ir palielināt Eiropas iedzīvotāju aizsargātību no krīzēm, ko var izraisīt pēkšņa gāzes piegādes pārtraukšana kādā valstī vai reģionā.

Regulas grozījumus var uzskatīt par vienu no Eiropas Savienības (ES) atbildēm uz Krievijas - Ukrainas konflikta izraisīto gāzes krīzi 2009.gada janvārī, kad miljoniem cilvēku Eiropā cieta aukstumu, tika apturēta skolu un rūpnīcu darbība, jo Krievija uz divām nedēļām pārtrauca gāzes piegādi caur Ukrainu. Regulas priekšlikumu izstrādāja Eiropas Komisija (EK) enerģētikas komisāra Andra Piebalga vadībā.

Jaunā likumdošana paredzēs krīžu novēršanas un pārvarēšanas sistēmas izveidošanu. Tā uzliks gāzes uzņēmumiem un dalībvalstīm par pienākumu izveidot tādu infrastruktūru, kas ļautu Eiropas iedzīvotājus apgādāt ar gāzi pat ilgstošas piegādes pārtraukuma gadījumā.

Starp risinājumiem ir divvirzienu gāzes plūsmas nodrošināšana cauruļvados, gāzes uzkrājumu veidošana un dalībvalstu plānveidīga saskaņota rīcība krīzes situācijās. Eiropas Komisijai būs plašākas tiesības izsludināt ārkārtas stāvokli gāzes piegādes jomā un rīkoties, lai nodrošinātu ES vienotu rīcību. Regulas projekts arī paredz, ka turpmāk dalībvalstīm būs jāsniedz plašāka informācija par pieejamajiem gāzes resursiem un līgumiem. Turpmāk, pirms noslēgt jaunus divpusējus līgumus par gāzes piegādi ar valstīm ārpus ES, dalībvalstīm būs jākonsultējas ar Eiropas Komisiju par šo līgumu atbilstību ES iekšējā tirgus noteikumiem.

S.Kalnietes virzītie grozījumi paredz nostiprināt konkrētas garantijas precīzāk noteiktam aizsargāto patērētāju lokam visā Eiropā. S.Kalniete atbalsta plašu pilnvaru piešķiršanu Komisijai rīcībai krīzes situācijas. Viņa īpaši atbalsta valstu solidaritātes principa īstenošanu.

Viņa uzskata, ka šī regula ir viens nozīmīgs, tomēr neliels solis kopīgas Eiropas enerģētikas politikas izveidošanā. S.Kalniete: ''Bez kopīgas enerģētikas politikas Eiropa nespēs līdzvērtīgi runāt ar citiem pasaules spēkiem un nespēs pietiekoši aizstāvēt visu savu pilsoņu intereses. Latvijai ir īpaši svarīgs dalībvalstu solidaritātes princips un kopīgas krīžu pārvarēšanas sistēma. Par Eiropas vājo vietu var kļūt nacionālais egoisms un vienotības trūkums kritiskos brīžos. Jaunā likumdošana palīdzēs šo egoismu pārvarēt.''

Ziņa sagatavota pēc ETP Grupas Latvijas preses un komunikācijas padomnieka Ģ.Salmgrieža materiāliem

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties