#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EP prasa nodrošināt piekļuvi jaudīgam internetam ikvienam
, 2010. gada, 06.maijs, 2010

Eiropas Parlamenta pieņemtajā rezolūcijā par Eiropas digitālo programmu "2015.eu" teikts, ka ikvienam Eiropas iedzīvotājam līdz 2013. gadam jābūt nodrošinātai piekļuvei platjoslas internetam par konkurētspējīgu cenu un apguvušam iemaņas, kas pilnvērtīgi izmantot digitālo vidi. Deputāti aicina izvirzīt izmērāmus mērķus, piemēram, panākt, ka līdz 2015. gadam 75% no mobilo sakaru abonentiem ir trešās vai jaunākas paaudzes (jaudīgāko) sakaru lietotāji.

Parlaments aicina panākt, lai ikvienam būtu nodrošināta piekļuve jaudīgam internetam un tā izmantošanai nepieciešamās iemaņas — tostarp iedzīvotājiem lauku un nomaļos rajonos, gados vecākiem cilvēkiem, invalīdiem un iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem.
Līdz 2015.gadam 50% no mājsaimniecībām jābūt nodrošinātam pieslēgumam ātrdarbīgiem tīklam, līdz 2020.gadam — 100 % mājsaimniecību. Šādam pieslēgumam jābūt arī pirmskolās un vidusskolās. Īpaša uzmanība jāvelta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju apmācībai un e-mācībām visa mūža garumā.

Deputāti arī uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt skaidru tiesisko regulējumu, kas noteiktu gan iedzīvotāju tiesības, gan to pienākumus, un saglabātu viņu kontroli pār personisko informāciju. Īpaša uzmanība jāvelta tam, lai tiktu garantēta bērnu un jauniešu aizsardzība, un tiktu uzlabots vispārējais informācijas drošums.
 

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties