#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES dalības pirmajos gados nepareizi tērēti Ls 6,6 miljoni ES naudas
, 2010. gada, 31.maijs, 2010

Eiropas Savienības (ES) fondu apguvē 2004. - 2006.gada plānošanas periodā Latvijā neatbilstoši iztērēti 6,6 miljoni latu jeb 1,5% no ES struktūrfondu piešķīruma. Visvairāk kļūmju pieļauts valsts iestādēs, kuras neatbilstoši iztērējušas 5,6 miljonus latu, liecina Finanšu ministrijas (FM) ziņojums, ko otrdien izskatīs valdība.

Kopējā neatbilstošu izdevumu summa 2004.-2006.gada plānošanas periodā ir aptuveni 17,5 miljoni latu, taču tā ietver arī fondu apguvēju maksātnespējas gadījumus, ko valsts sedz dalīti ar Eiropas Komisiju, līdz ar to tīrā neatbilstošo izdevumu summa ir 6,6 miljoni latu, informē FM.

Tā kā valsts budžeta iestāžu neatbilstošie izdevumi 5,6 miljonu latu apjomā nav atgūstami, tos sedz no valsts budžeta, norāda ministrija.

Turklāt 2004.-2006.gada plānošanas periodā īstenoti vairāki ES fondu projekti, kuru ietvaros valsts budžeta iestādes jau projekta finanšu plānos paredzēja neattiecināmos izdevumus 13,7 miljonu latu apjomā, kuri arī tika segti no valsts budžeta līdzekļiem. Vislielākais jau sākotnēji plānotais neattiecināmo izmaksu apjoms bijis Satiksmes ministrijas (SM) pārziņā esošajos projektos – aptuveni 10 miljoni latu.

Eiropas Sociālā fonda ietvaros kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa veido 3,5 miljonus latu, liecina ziņojums. Visvairāk neatbilstošus izdevumus pieļāvusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) – 1,2 miljoni latu, Labklājības ministrija neatbilstoši iztērējusi vienu miljonu latu, bet Ekonomikas ministrija (EM) – 211,7 tūkstošus latu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ietvaros kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa veido 10 miljonus latu. Vislielākais neatbilstoši veikto izdevumu skaits bijis Ekonomikas ministrijā - 5,8 miljoni latu, Vides ministrijā - 146 tūkstoši latu, Satiksmes ministrijā – 339 tūkstoši latu.

Zemkopības ministrijas pārziņā esošā Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) ietvaros kopējā neatbilstoši veikto izdevumu summa veido 3,2 miljonus latu, no tiem valsts budžeta izdevumi – 0,6 miljoni latu, savukārt fonda daļa - 2,6 miljoni latu.

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta apguvē kopējā neatbilstošo izdevumu summa ir 0,8 miljoni latu, no tiem valsts budžeta izdevumi – 0,3 miljoni latu, savukārt ES fondu daļa - 0,5 miljoni latu. Arī šis fonds pilnībā bija ZM pārziņā.

Savukārt Kohēzijas fonda apguvē iepriekšējā periodā Eiropas Komisija ir ierosinājusi finanšu korekciju un noklausīšanās procedūru par sešiem Latvijas projektiem, kuros kopējā neatbilstošo izdevumu summa var sasniegt 1,77 miljonus latu. Gala lēmums par tiem vēl nav pieņemts.

Finanšu ministrija norāda, ka Latvija ES fondu apguvē ir uzņēmusies virssaistības, tāpēc tai ir iespēja deklarēt attiecināmos izdevumus virs 100%, tādējādi pastāv iespēja aizstāt neattiecināmos izdevumus ar attiecināmiem, joprojām saglabājot iespēju saņemt maksimāli iespējamo noslēguma maksājumu. Tāpēc sagatavotajos noslēguma izdevumu deklarāciju projektos ir iekļauti sertificētie un EK deklarējamie izdevumi 462,4 miljonu latu jeb 105% apmērā no struktūrfondu piešķīruma.

Tomēr kopumā, vērtējot 2004.-2006.gada plānošanas perioda struktūrfondu apguves rādītājus, FM secina, ka investīcijas ES fondu projektos nodrošināja ievērojamu ieguldījumu ekonomikas attīstībā 2004. -2007.gadā un plānošanas dokumentos noteiktie mērķi ir sasniegti.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties