#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES finansētā projekta 2. un 3. kārta palīdzēs novērst Zaļās birzs mikrorajona pārplūšanu Liepājā
, 2010. gada, 10.jūlijs, 2010

Šonedēļ ir parakstīti līgumi starp Liepājas pilsētas domi un Lauku atbalsta dienestu (LAD) par projekta "Seku likvidācija Liepājas cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajās teritorijās" otrās un trešās kārtas īstenošanu, informē Attīstības pārvaldes nodaļas vadītāja Laura Lipska.

Projekta otrā un trešā kārtas tiks īstenotas Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda finansējuma pasākuma „Atbalsts piesārņoto vietu attīrīšanai” ietvaros – līdz 2011. gada 30. septembrim.

Projekta 2. kārtā paredzētie darbi: Lietus ūdens kanalizācijas kolektora būvniecība Ģenerāļa Baloža ielā posmā no Nākotnes līdz Zemgales ielai; Esošo grāvju rekonstrukcija Cukura ielā posmā no Grīzupes ielas līdz Ģenerāļa Baloža ielai; Lietus ūdens kanalizācijas kolektora būvniecība teritorijā gar Grīzupes ielu 12; Sūkņu stacijas Cukura ielā 2 baseinu tīrīšana; Sūkņa nomaiņa sūkņu stacijā Cukura ielā 2.

Minētie darbi veicami, lai veicinātu virszemes ūdeņu savākšanu no bijušās akciju sabiedrības „Liepājas Cukurfabrika” teritorijas (teritorija starp Cukura ielu – Grīzupes ielu – Nākotnes ielu – Ģ. Baloža ielu) esošajos grāvjos, kas atrodas gar Cukura ielu, posmā no Grīzupes ielas līdz Ģ. Baloža ielai un ūdeņu novadīšanu Ģ.Baloža ielas lietus kanalizācijas kolektorā. Sūkņa nomaiņa un baseinu tīrīšana jāveic, lai pārsūknētu no Zaļās birzs un Tosmares mikrorajona nākošo lietus ūdeni.

Projekta „Seku likvidācija Liepājas cukura rūpniecības restrukturizācijas rezultātā skartajās teritorijās 2. kārta" (līgums Nr.10-02L00102-000003) kopējās plānotās izmaksas ir Ls 800 510,26; no tām: ELGF finansējums Ls 543 780,53; Liepājas pilsētas Pašvaldības līdzfinansējums Ls 256 729,73.

Projekta 3. kārtā paredzēts veikt: Lietus ūdens kanalizācijas kolektora izbūvi Zaļās birzs mikrorajona teritorijā starp Kuldīgas un Ploču ielu, posmā no Ploču ielas 7 līdz Ploču ielai 15. Minētie darbi veicami, lai savāktu lietus ūdeņus no braucamām daļām un apkārtējām teritorijām, kas cukura rūpniecības restrukturizācijas rezultātā applūda.

Projekta „Seku likvidācija Liepājas cukura rūpniecības restrukturizācijas rezultātā skartajās teritorijās 3. kārta" (līgums Nr.10-02L00102-000002) plānotās kopējās izmaksas Ls 11 307,33; No tām: ELGF finansējums Ls 9344,90; Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums Ls 1 962,43. Projektu izmaksas tiks precizētas iepirkumu rezultātā. Šobrīd tiek gatavota iepirkumu dokumentācija un konkursus plānots izsludināt līdz jūlija beigām. Pagājušajā gadā tika uzsākta projekta pirmā kārta, kas noslēgsies šā gada 30. septembrī.

Projekta 1. kārtas ietvaros jau veikta Cukurfabrikas darbības pārtraukšanas rezultātā pamesto teritoriju daļēja sakārtošana – iztīrīti un paplašināti grāvji, izbūvēti apakšzemes lietus ūdens kanalizācijas kolektori Ploču, Talsu un citās Zaļās birzs rajona ielās, kas ļauj novadīt liekos ūdeņus, un veikti vēl citi darbi.

Avots: www.liepajniekiem.lv, 07.07.2010

Foto: www.liepajniekiem.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties