#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES fondu apguve pirmajā pusgadā nav bijusi pārliecinoša
, 2010. gada, 24.augusts, 2010

Šā gada otrajā ceturksnī nav izpildītas atbildīgo iestāžu prognozes plānotajām atmaksām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondu) finansējuma saņēmējiem un izpildīti bija tikai 64% no finanšu apguves mērķa, teikts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par ārvalstu finanšu resursu apguvi līdz šā gada 30.jūnijam.

Informatīvajā ziņojumā, ar kuru šodien iepazinās valdība, norādīts, ka labāka situācija bija vērojama Eiropas Sociālajā fondā (ESF), kur prognožu izpilde bija 114% apmērā, savukārt Eiropas Reģionālās attīstības fondā (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) ietvaros ministrijas sākotnēji noteiktos plānus pildījušas tikai attiecīgi par 42% un 66%.

ERAF vislabākā prognožu izpilde jūnijā bija Labklājības ministrijai (81%), Izglītības un zinātnes ministrijai (72%), FM (71%), savukārt vissliktākā bija Ekonomikas ministrijai (35%), Satiksmes ministrijai (38%), Vides ministrijai (41%), Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai (42%) un Veselības ministrijai (45%). Savukārt KF vislabākā prognožu izpilde bija Satiksmes ministrijai (84%), bet vissliktākā - Ekonomikas ministrijai (0%).

Kopumā 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz šā gada 30.jūnijam bija apstiprināti ES fondu projekti par 2,196 miljardiem latu jeb 62,9% no publiskā attiecināmā finansējuma, kas ir kopējais ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējums, kas tiek novirzīts ES fondu projektu īstenošanai.

Noslēgti līgumi par 2,042 miljardiem latu, kas 58,5% no publiskā attiecināmā finansējuma. Finansējuma saņēmējiem izmaksāti 630,8 miljoni latu un tie 18,1% no publiskā attiecināmā finansējuma.

Vienlaikus ziņojumā tiek uzsvērts, ka FM sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm ir identificējusi problēmas, kas saistītas ar šo prognožu neizpildi un ir aicinājusi ministrijas operatīvai rīcībai nodrošināt finansējuma apguvi un informēt par nepieciešamību pārstrukturēt valsts budžeta līdzekļus vai veikt citus pasākumus situācijas uzlabošanā.

FM skaidro, ka, lai arī pirmajā pusgadā noteikto finanšu apguves mērķu izpilde nav bijusi pārliecinoša, ir turpinājies darbs pie ES fondu ieviešanas. Daudz esot paveikts bezdarba mazināšanas un nodarbinātības veicināšanas jomā, lai nodrošinātu apmācības, pārkvalifikācijas un citus darba tirgus aktivizēšanas pasākumus tādā veidā un apjomā, kas atbilst situācijai darba tirgū. Nozīmīgs atbalsts esot sniegts sabiedrībai derīgu darbu veikšanā jeb tā sauktajā "simts latu stipendijas programmā", kurā aptverti vairāk nekā 18 900 bezdarbnieku visā Latvijā.

Tāpat esot turpinājusies vairāku zinātnes un inovāciju atbalsta pasākumu īstenošana un to aktivitāšu īstenošana, kas vērstas uz tehnoloģiju pārneses un izgudrojumu komercializācijas veicināšanu ar mērķi nodrošināt pētniecības un uzņēmējdarbības sektoru sadarbību jaunu, konkurētspējīgu un tirgū pieprasītu produktu un tehnoloģiju vai pakalpojumu izstrādei.

Uzņemoties papildu 100 miljonu latu budžeta saistības 2010.gadā ES fondu projektu ieviešanai, FM izstrādāja jaunus finanšu apguves mērķus nozaru ministrijām šim gadam. FM akcentē, ka tādējādi ministrijām vēl vairāk jāveicina projektu īstenošana un maksājumu veikšana ES fondu finansējuma saņēmējiem gada otrajā pusē, jo līdz 2010.gada beigām finansējuma saņēmējiem vēl atmaksājami 376,4 miljoni latu jeb 82% no finanšu apguves mērķa.

FM uzskata, ka, lai arī šobrīd finanšu mērķu izpilde atpaliek no plānotā, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, vislielākais atmaksu apjoms finansējuma saņēmējiem ir sagaidāms tieši gada nogalē. FM esot jau saņēmusi atbildīgo iestāžu apliecinājumus, ka pieejamos budžeta līdzekļus vēl joprojām plānots apgūt pilnā apmērā, nodrošinot finanšu apguves mērķu izpildi.

Informatīvajā ziņojumā tiek arī norādīts, ka Latvija ir iesniegusi Eiropas Komisijā (EK) visus noslēguma dokumentus par 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu programmu, lai saņemtu programmas noslēguma maksājumu, kas ir 5% no struktūrfondu piešķīruma, kas Latvijai būtu 22 miljoni latu.

Informatīvajā ziņojumā teikts, ka galvenie izaicinājumi nākamajā pārskata periodā ir saistīti ar ievērojami lielāku ES fondu finanšu apguves mērķu sasniegšanu. FM sola strikti uzraudzīt ES fondu ieviešanu, vērtējot noteiktos un ar atbildīgajām iestādēm saskaņotos finanšu apguves mērķus, to neizpildes gadījumā rosinot korektīvus pasākumus.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties