#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES fondu apguvei būs pieejami Ls 100 miljoni
, 2010. gada, 08.jūnijs, 2010

Valdība šodien vienojās, ka Eiropas Savienības (ES) fondu apguvei šogad papildus tiks novirzīti 100 miljoni latu.

Finansējums tiks nodrošināts, palielinot šā gada valsts budžeta apropriāciju.

Šī papildu finansējuma novirzīšanu atbalstījuši starptautiskie aizdevēji. Papildu finansējums paredzēts tiem ES fondu projektiem, par kuru īstenošanu jau ir noslēgti līgumi, kuri jau ir izvērtēti un apstiprināti, kā arī projektiem, kas atrodas vērtēšanā. Vienlaikus valdības lemtais paredz atļaut ministrijām esošā budžeta robežās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārdalīt līdzekļus starp to pārziņā esošajām ES fondu aktivitātēm un projektiem bez atsevišķa Ministru kabineta lēmuma, nepieciešamības gadījumā iesniedzot līdzekļu pārdales pieprasījumus Finanšu ministrijā. Tādējādi tiks būtiski atvieglota līdzekļu piešķiršanas procedūra un līdz ar to nodrošināta ātrāka projektu īstenošana, efektīvāka līdzekļu izlietošana un attiecīgi ātrāka līdzekļu aprite, tostarp atmaksu no Eiropas Komisijas saņemšana.

Finanšu ministrija (FM) uzsvēra, ka pašreizējos ekonomiskajos apstākļos ir maksimāli jākāpina ES fondu apguves temps, lai arī tas varētu palielināt ikgadējo budžeta deficītu 2010.gadā, jo ES fondu projektos ieguldītais finansējums ar atdevi un salīdzinoši īsā laikā periodā tiks atmaksāts valsts budžeta ieņēmumos kā atmaksas no Eiropas Komisijas un kā nodokļu ieņēmumi.

FM jau iepriekš bija vairakkārt paudusi, ka valsts budžetā 2010.gadā ES fondu īstenošanai paredzēti 417 miljoni latu un ka šis finansējuma apjoms neaptver visu projektu īstenošanai nepieciešamo apjomu.

Pēc protokollēmuma atbalstīšanas valdībā FM jāsaņem saskaņojums no Saeimas par valsts budžeta palielināšanu ES fondu projektiem.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties