#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES grib atbrīvot Mikrouzņēmumus no liekas grāmatvedības
, 2010. gada, 10.marts, 2010

Eiropas Parlaments atbalstīja priekšlikumu, kas ļauj atbrīvot mikrouzņēmumus no pienākuma gatavot gada atskaites. Šis izņēmums no ES grāmatvedības noteikumiem tomēr būs jāpiešķir katras dalībvalsts līmenī, un visiem uzņēmumiem arī turpmāk būs jāreģistrē savi ikdienas darījumi un finanšu stāvoklis.

Atskaites saskaņā ar ES grāmatvedības noteikumiem ir jāsniedz apmēram 7,2 miljoniem no ES uzņēmumiem. No tiem 5,4 miljoni (ap 75%) uzskatāmi par mikrouzņēmumiem, kas atbilst diviem no šādiem kritērijiem: kopējā bilance nepārsniedz 500 000 eiro, neto apgrozījums nepārsniedz 1 000 000 eiro un/vai finanšu gadā bijušas nodarbinātas ne vairāk kā 10 personas. Šie uzņēmumi visbiežāk darbojas vietējā mērogā ar nelielu pārrobežu aktivitāti vai bez tās. Lai veicinātu šo uzņēmumu konkurētspēju un izaugsmi, likumdošanas priekšlikums ļautu dalībvalstīm  vienkāršot to darbību, atceļot prasību par ikgadējām grāmatvedības atskaitēm. Debatēs ziņojuma koordinators uzsvēra, ka priekšlikums ES Padomē nav pieņemts, jo vairākas dalībvalstis to bloķē.  

Eiropas Parlaments izmaiņas pašreizējos noteikumos atbalstīja ar 445 balsīm par, 196 pret un 21 atturoties.

Deputāti arī precizē, ka saglabājas mikrozuņēmumu pienākums iegrāmatot komercdarījumus un fiksēt finanšu stāvokli, lai nepasliktinātos darba organizācija un pārskatāmība.

 

 

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties