#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES mājā diskutēs par augstākās izglītības reformu. Aicinām vērot tiešraidē www.esmaja.lv
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā 
, 2012. gada, 28.septembris, 2012

Augstākās izglītības reformai izgaismojoties kā kopīgai  Eiropas Savienībā (ES) vajadzībai, Eiropas Komisijas pārstāvniecība (EKP) 3.oktobrī uzaicinājusi uz Rīgu  Londonas Universitātes profesoru Endiju Grīnu (Andy Green), lai Latvijas Universitātē nolasītu lekciju par augstākās izglītības ietekmi uz sabiedrības nevienlīdzības mazināšanu un piedalītos augsta līmeņa debatēs ES mājā.

Eiropas Komisija uzskata, ka augstākajai izglītībai ir izšķirīga nozīme zināšanu un prasmju pilnveidē, kas Eiropai vajadzīgas, lai tā varētu konkurēt pasaules ekonomikā, taču valstis tās modernizēšanai dara par maz. Tāpēc EK 18.septembrī izveidoja augstākā līmeņa padomnieku komandu bijušās Īrijas prezidentes Marijas Makalīzes (Mary McAleese) vadībā, lai iedziļinātos divos ar augstāko izglītību saistītos aspektos: kā vislabāk panākt kvalitāti un izcilību apmācības un mācīšanās jomā, bet nākamajā gadā tā spriedīs, kā pielāgot mācību vidi digitālā laikmeta prasībām.

"Augstākās izglītības reforma Latvijā ir izvirzījusies par vienu no būtiskākajām prioritātēm. Tas atbilst arī Eiropas Komisijas uzskatam par to, ka, redzot Latvijas vietu Eiropas inovāciju reitingos un augstskolu - starptautisko reitingu tabulās, reformas ir gan nepieciešamas, gan nenovēršamas. Kvalificēts skats no malas tām var palīdzēt," uzaicinājumu Grīnam pamatoja pārstāvniecības vadītāja Inna Šteinbuka. 

Diskusiju ciklu "Latvija – viena no zvaigznēm" EKP aizsāka šogad, lai veicinātu sarunas par Latvijas vietu Eiropā un vairotu zināšanas par domas virzieniem politikā, ekonomikā un kultūrā ārpus Latvijas robežām. Tajā jau piedalījušies ietekmīgās Briseles domnīcas Bruegel vadītāja vietnieks Guntrams Volfs, atzīts migrācijas speciālists Rainers Munzs, ekonomists un grāmatas “Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi” līdzautors Anderšs Oslunds un citi.

E.Grīns ir Londonas Universitātes Izglītības institūta profesors salīdzinošajās sociālajās studijās un ERSC Zināšanu ekonomikas un sabiedrības mācību un dzīves iespēju centra (ERSC Research Centre on Learning and Life Chances in Knowledge Economies and Societies) direktors. Viņa galvenā pētniecības joma ir izglītības un apmācību sistēmu salīdzinošās studijas, to izcelsme un sociāli ekonomiskā ietekme .

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties