#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES mājā notiks lekcija par uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā
, 2010. gada, 14.maijs, 2010

ES mājā sarunu istabā 17.maijā plkst. 13.00 -15.00 Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes asociētais profesors Jūdžins Eteris (Eugene Eteris) sniegs lekciju angļu valodā "Doing Business in the EU" ("Uzņēmējdarbība ES").

Profesors Jūdžins Eteris paredzējis klausītājus iepazīstināt ar ES uzņēmējdarbības vidi, kādu paredzēts nodrošināt, īstenojot stratēģiju "Eiropa 2020", ar atsevišķu sektoru izaugsmes iespējām Baltijas ekonomikā, norādot perspektīvākos uzņēmējdarbības attīstības virzienus, fokusējoties uz saistību ar biznesu Skandināvijā.

Lekcijā tiks dots ieskats Eiropas Savienības MVU politikā: likumdošanas ietvars, Eiropas Mazo uzņēmumu harta, Mazās uzņēmējdarbības akts, biznesa veicināšana pāri Eiropas robežām, kā arī parādītas Eiropas Uzņēmuma (SE - Societas Europaea) priekšrocības. Profesors centīsies izcelt Eiropas Savienības uzņēmējdarbības politikas atšķirības no brīvā kapitālisma principiem.

Par savu dalību seminārā lūdzu informēt pa e-pastu esmaja vai pa tālruni: 67085445.

Eiropas MVU nedēļa

No 25.maija līdz 2.jūnijam Eiropas Komisija koordinē "Eiropas MVU nedēļas" pasākumus 37 Eiropas valstīs. Šī Viseiropas kampaņa ir pilnībā decentralizēta, lai pasākumi un aktivitātes norisinātos iespējami tuvu esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem. Šogad "Eiropas MVU nedēļa 2010” veltīta Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akta mērķu realizācijai. Vairāk informācijas: Eiropas MVU nedēļa: http://ec.europa.eu/sme-week

Ekonomikas ministrija šī mēneša laikā Latvijā organizē desmit dažādus reģionālos seminārus, par ko organizatori paziņoja šodienas preses konferencē. Izvērstāka informācija par pasākumiem: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=22183&lng=lv

Arī Eiropas Savienības mājā maijā ir uzņēmējdarbības mēnesis, kura laikā paredzēti trīs semināri uzņēmējiem par ES finansiālā atbalsta piesaisti MVU - 13., 20. un 26.maijā.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties