#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES maksājumiem piesakās 65 tūkstoši
, 2010. gada, 27.maijs, 2010

No 12. aprīļa līdz vakardienai Lauku atbalsta dienests (LAD) no lauksaimniecības zemes apsaimniekotājiem bija saņēmis kopumā 65 241 pieteikumu ES tiešo maksājumu saņemšanai. Pēdējā diena, kad LAD pieņēma pieteikumus bez atbalsta samazinājuma piemērošanas, bija 17. maijs. Pēc šā datuma iesniegtajiem pieteikumiem dienests, tāpat kā visus iepriekšējos gadus, piemēros samazinājumu 1% apmērā no izmaksājamās summas. Pēdējais pieteikumu pieņemšanas datums ir 11. jūnijs.

LAD tiešo maksājumu departamenta direktore Solveiga Ozola teic, ka pieteikšanās aktivitāte ir tāda pati kā pērn – arī pirms gada pieteikumus ES maksājumiem vairākums, tas ir, apmēram 66 tūkstoši saimnieku, iesniedza laikus, bet vēl divi tūkstoši iesniedza novēloti. Tādējādi ES maksājumus pērn saņēma 68 tūkstoši zemes apsaimniekotāju.

Šogad krietni vairāk lauksaimnieku un zemes īpašnieku pieteikumus iesnieguši elektroniski – pērn ar interneta starpniecību to izdarīja 1600 saimnieku, šogad – 3000. Šo iesniegšanas metodi šogad aktīvāk izmantojuši tieši nelielu un mazu saimniecību īpašnieki. Šobrīd LAD apkopo iesniegtos pieteikumus, lai jau pēc pāris nedēļām būtu skaidrs, cik un kādas platības atbalstam pieteiktas, un varētu sākt fiziskās kontroles uz vietas saimniecībā. Tās iecerēts veikt līdz šā gada oktobrim.

Zemkopības ministrija (ZM) jau darījusi zināmas provizoriskās atbalsta likmes. ZM norāda, ka visai atbalstam pieteiktajai zemei jāatbilst labas lauksaimniecības un vides nosacījumiem un saimniekiem jāizpilda savstarpējās atbilstības prasības. Ja tas netiks darīts, atbalstam piemēros samazinājumu no 1 līdz pat 100%.

Tiešo maksājumu atbalstu izmaksu pagaidām plānots sākt 1. decembrī.

Šogad atšķirībā no iepriekšējā gada atceltas ir trīs atbalsta shēmas – atbalsts par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību, PVTM par laukaugiem un PVTM par lopbarības platībām. Taču ieviestas trīs jaunas atbalsta shēmas: īpašais atbalsts par pienu, atdalītais PVTM par laukaugu platībām un atdalītais PVTM par lopbarības platībām.

Uzziņai: Cik saņems 2010. gadā?

Vienotais platības maksājums 44 Ls/ha.

Īpašais atbalsts par pienu. Maksājumu piešķirs, ja 2009./2010. gadā saimniekam piešķirtais kvotas apjoms nav bijis mazāks par 30 tonnām. Likmes ir šādas: par pārdotām 30 līdz 79 t maksās 7,7 Ls/t; par pārdotām 80 t vai vairāk būs aptuveni 6,3 Ls/t.

Atsevišķais maksājums par cukuru, ko maksās par 2006./2007. tirdzniecības gadā cukurfabrikām nodoto cukurbiešu daudzumu cukura kvotas ietvaros. Likme 8 Ls/t.

Par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām maksās saimniekiem, kas līdz 15. maijam ir noslēguši līgumu ar savācēju vai pirmo pārstrādātāju par aveņu vai zemeņu piegādi. Piegādātajam ogu apjomam jābūt ne mazākam kā 4 t/ha zemenēm un 2 t/ha avenēm. Likme – 281 Ls/ha.

Ražotāji šogad turpinās saņemt arī papildu valsts tiešos maksājumus (PVTM).

Atdalītais PVTM par pienu būs 19 Ls/t.

Atdalītais PVTM par nokautajiem un eksportētajiem liellopiem – 37 Ls/dzīvn.

Atdalītais PVTM par laukaugu platībām – 25 Ls/ha.

Atdalītais PVTM par lopbarības platībām – 2 Ls/ha.

Atdalītais PVTM par platībām – 21 Ls/ha.

Atdalītais PVTM īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem – 19 Ls/ha.

Būs arī PVTM par zālāju un linu sēklām, likme katrai sēklu sugai ir atšķirīga.

PVTM par kartupeļu cieti būs 46 Ls/t.

PVTM par nokautajiem un eksportētajiem liellopiem – 22 Ls/dzīvn.

PVTM par zīdītājgovīm – 141 Ls/dzīvn.

PVTM par aitu mātēm – 9 Ls/dzīvn.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties