#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES nākamā gada budžeta projekta prioritāte – ekonomikas atveseļošana
, 2009. gada, 27.maijs, 2009

Eiropas Komisija aprīļa beigās pieņēma provizorisko budžeta projektu 2010. gadam 139 miljardu eiro apmērā. Nākamā gada izdevumu galvenā prioritāte ir ekonomikas atveseļošana. Lielākā līdzekļu daļa (45 %) tiek virzīti izaugsmes un nodarbinātības pasākumiem, lai palīdzētu Eiropas Savienībā atjaunot konkurētspēju.2010. gads Eiropā būs nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas gads, kurā visām dalībvalstīm ir paredzēta virkne iniciatīvu. ES galvenā prioritāte būs līdzekļu novirzīšana darba vietu saglabāšanai un radīšanai, ar mērķi palīdzēt uzņēmumiem atjaunot konkurētspēju.Līdzekļi lielām programmām, kas saistītas ar pētniecību un enerģētiku, tiks palielināti par vairāk kā 12 %, arī nauda kohēzijas politikai tiks palielināta, paredzot, ka 12 ES dalībvalstis saņems 52 % no kohēzijas fondiem un struktūrfondiem.Iesniedzot priekšlikumu, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks administratīvajās lietās, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Sīms Kallass teica: Šā budžeta mērķis ir pasākumi, lai palīdzētu novērst vēl straujāku kritumu. 6 miljardi eiro tiks piešķirti pētniecībai un inovācijām, bet aptuveni 9 miljoni iedzīvotāju gūs atbalstu ar Eiropas sociālā fonda starpniecību. 2010.gadā tiks nodrošināts arī ES budžeta ieguldījuma atveseļošanās plānā otrais posms, palielinot krīzes pārvarēšanas papildu līdzekļus līdz vairāk nekā sešiem miljardiem eiro laikposmam no 2008. līdz 2010.gadam.2010. gadā ES turpinās savus centienus palīdzēt nabadzīgākām valstīm un saglabāt stingru nostāju pasaulē tā, lai tā varētu risināt tādas globālas problēmas kā klimata pārmaiņas, nodrošinātība ar pārtiku un globalizācija. ES palīdzība jaunattīstības valstīm, kas tiek virzīta ar attīstības sadarbības instrumenta starpniecību, pieaugs par 1,7 %, sasniedzot 2,4 miljardus eiro.Pirmsiestāšanās palīdzība palielināsies par gandrīz 5 %, sasniedzot 1,6 miljardus eiro. Finansējums ES Kopējai ārpolitikai un drošības politikai palielināsies par 16 % (līdz 282 miljoniem eiro).Projekti noziedzības un terorisma apkarošanai un migrācijas plūsmu pārvaldībai būs tā budžeta daļa, kurai tiks piešķirts vislielākais palielinājums tēriņiem, pieaugot par 13,5 % līdz gandrīz 1 miljardam eiro.Visu ES iestāžu administratīvie tēriņi pieaugs mēreni – par 2,1 %, Eiropas Komisijas pašas tēriņiem pieaugot mazāk par 1 % (0,9 %) līdz 3,6 miljardiem eiro.ES budžeta galīgā pieņemšana notiks Eiropas Parlamenta plenārsēdes laikā decembrī.


 

/>

/>/>/>/>/>/>/>/>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties