#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES nosaka jaunus drošības standartus bērnu gulēšanas piederumiem
, 2009. gada, 21.oktobris, 2009

ES dalībvalstis šodien apstiprināja jaunus drošības standartus bērnu gulēšanas piederumiem, tostarp dūnu segām, zīdaiņu guļammaisiem un gultiņas matračiem, lai tādējādi novērstu daudzus ar gultiņām saistītus negadījumus.

Balsošana notika Produktu vispārējās drošības komitejas sanāksmē Briselē. Katru gadu ar bērnu gultiņām saistīti negadījumi izraisa vairāk nāves gadījumu nekā jebkurš cits bērnu aprūpei paredzēts ražojums. Saskaņā ar Eiropas traumatisma datubāzē atrodamo informāciju laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam Eiropas Savienībā (ES) 17 000 nelaimes gadījumu, kuros iesaistīti bērni vecumā no 0 līdz 4 gadiem, notikuši bērnu gultiņā.

Neskatoties uz to, cik bieži notiek nopietni negadījumi un reizēm pat nāves gadījumi, kuros vainojami gultiņas matrači, gultiņu aizsargapmales, pakarināmas gultiņas zīdaiņiem, dūnu segas bērniem un zīdaiņu guļammaisi, patlaban ES nav minēto ražojumu drošības standartu. Ierosinātie jaunie standarti mazinās negadījumu risku, piemēram, aizrijoties ar atsevišķām detaļām, bērnam iesprūstot matrača nepareizas konstrukcijas dēļ vai nosmokot negadījumos ar auklām vai cilpām. Ieviesīs arī citus nepieciešamus standartus, piemēram, stabilitātes un konstrukcijas prasības, lai mazinātu risku izkrist no pakarināmām zīdaiņu gultiņām un savainoties. Ierosinātās drošības prasības trīs mēnešus pārskatīs Eiropas Parlamentā un Padomē, un tad komisāru kolēģija pieņems oficiālu lēmumu, pirms prasības nosūtīs Eiropas standartizācijas struktūrām.

ES Patērētāju aizsardzības komisāre Meglena Kuņeva teica: "Katra vecāka vai bērnu aprūpētāja uzdevums ir novērtēt to, kā nodrošināt lielāku drošību bērniem. Mēs vēlamies panākt to, lai vecākiem, kas izvēlas lietot šos ražojumus, nebūtu jāuztraucas par to drošību. Mums jābūt vērīgiem, lai rūpētos par visneaizsargātākajiem patērētājiem. Instrukcijām jābūt ļoti skaidrām, ražojumiem jābūt cik vien iespējams drošiem, un tiem jāiztur visi vajadzīgie drošības testi."

Galvenie riski, kas saistīti ar tādiem gulēšanai paredzētiem piederumiem kā gultiņas matrači, zīdaiņu guļammaisi un gultiņu aizsargapmales, dūnu segas bērniem un pakarināmas gultiņas zīdaiņiem.

Ar jaunajiem ES standartiem ieviesīs jaunas drošības prasības ar mērķi uzlabot minēto ražojumu vispārējo drošību. Piemēram, gultiņu matrači jāveido tā, lai mazinātu iesprūšanas vai asfiksijas risku, pārliecinoties, ka starp matraci un gultiņas apakšdaļu nav spraugu un ka bērni, atrodoties gultiņā, nevar vienkārši pacelt matraci. Zīdaiņu guļammaisiem, dūnu segām bērniem un gultiņu aizsargapmalēm nevarēs būt piestiprinātas auklas, cilpas, maza izmēra atdalāmas detaļas vai asas malas, kas var izraisīt nožņaugšanos, nosmakšanu vai citas traumas. Brīdinājumos un norādījumos jāiekļauj skaidra informācija par visiem konkrētiem riskiem, kas saistīti ar attiecīgo ražojumu, turklāt paredzētas arī higiēnas prasības.

Eiropas Komisijas priekšlikumu izskatīs Eiropas Parlaments un Padome (trīs mēnešu pārskatīšanas periods), un tad komisāru kolēģija lems par oficiāla lēmuma pieņemšanu. Pēc tam mandātu nodos Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN), lai izstrādātu jaunus ražojumu standartus; šis posms var ilgt 2 gadus.

 

Pētījums atrodams sekojošā tīmekļa vietnē:  http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results.

Ziņa sagatavota pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā materiāliem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties