#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES noteiks jaunus drošības standartus bērnu aprūpei paredzētajiem ražojumiem
, 2009. gada, 12.jūnijs, 2009

ES dalībvalstis plāno apstiprināt divus jaunus standartus bērnu drošības jomā attiecībā uz logu un balkonu durvju slēdzenēm un bērnu vannošanas piederumiem. Jaunie standarti paredzēs, ka logu un balkona durvju slēdzenēm jābūt pilnībā drošām, lai bērni tās nevarētu atvērt.

ES dalībvalstis plāno apstiprināt divus jaunus standartus bērnu drošības jomā attiecībā uz logu un balkonu durvju slēdzenēm, ko bērni nevar atvērt, un bērnu vannošanas piederumiem, informē Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses un informācijas nodaļa.Patlaban ES standarti nav sagatavoti attiecībā uz šiem ražojumiem. Jaunie standarti paredzēs, ka logu un balkona durvju slēdzenēm jābūt pilnībā drošām, lai bērni tās nevarētu atvērt. Attiecībā uz bērnu vannošanas piederumiem, piemēram, mazu bērnu vannas sēdekļiem, standartos ietvers stingrākas prasības par stabilitāti un drošību un noteiks jaunus uzskatāmus brīdinājumus personām, kuras aprūpē bērnus.Eiropas Komisija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, gatavojas atjaunināt drošības standartus virknei ražojumu, kas paredzēti bērnu aprūpei, piemērojot šos standartus tiem ražojumiem, attiecībā uz kuriem šādi standarti nepastāv, vai spēkā esošie standarti neietver visus apdraudējuma veidus. Nākamajā gadā iesniegs priekšlikumus papildu standartiem attiecībā uz zīdaiņu aprūpes piederumiem, tostarp, piemēram, barošanas krēsliem, automašīnu bērnu krēsliem, gultām un matračiem.Pašreiz nelaimes gadījumi, izkrītot pa logu vai balkonu, ir visbiežāk reģistrētie traumu vai pat nāves cēloņi bērniem, kuri jaunāki par pieciem gadiem.Patlaban nav ES standartu attiecībā uz zīdaiņu vannošanas piederumiem, proti, vannas sēdekļiem, vannošanas palīglīdzekļiem vai vannām. Piemēram, Francijā ir spēkā daži valsts mēroga noteikumi. ASV ir spēkā standarts attiecībā uz vannas krēsliem. Patlaban sāk izstrādāt standartu attiecībā uz vannām un statīviem.Visā pasaulē ir pieejami plaši pierādījumi par nelaimes gadījumiem un traumām agrā bērnībā, kas saistītas ar bērnu aprūpes līdzekļiem. Piemēram, ASV 2007. gadā aptuveni 62 000 bērnu, kas jaunāki par pieciem gadiem, sniegta neatliekamā palīdzība, lai ārstētu traumas, kuras gūtas saistībā ar aprūpē izmantotajiem piederumiem. Tādēļ Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, veica pētījumu (2007.-2008. gadā), kurā noteica aprūpes piederumus, kas īpaši apdraud zīdaiņus un mazus bērnus un attiecībā uz kuriem nepastāv drošības standarti vai arī esošie standarti neietver visus apdraudējuma veidus.Ar jauno standartu ieviesīs stingrākas prasības attiecībā uz stabilitāti un izturību, lai pēc iespējas mazinātu risku. Turklāt standartos noteiks, ka uz iepakojuma, uz ražojuma un tirdzniecības vietās jāizvieto skaidrāki un redzamāki brīdinājumi un instrukcijas patērētājiem.Komisijas priekšlikumu iesniegs Eiropas Parlamentam viena mēneša pārbaudes periodam un pēc tam komisāru kolēģijai oficiāla lēmuma pieņemšanai. Pēc tam mandātu nodod Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN), lai izstrādātu jaunus ražojumu standartus; šis posms var ilgt vairāk nekā divus gadus.


Dalībvalstis par šo priekšlikumu balsos Produktu vispārējās drošības komitejas sanāksmē 15.jūnijā.

/>/>/>/>/>/>/>/>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties