#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES un Ķīna pārrunā sadarbības iespējas nākotnē
, 2010. gada, 31.augusts, 2010

Eiropas Savienības (ES) nodokļu un muitas savienības, revīzijas un krāpšanas apkarošanas komisārs Aļģirds Šemeta rīt, 1.septembrī, Šanhajā notiekošās vispasaules izstādes "World Expo" laikā atklās starptautisku konferenci par sadarbības veidošanu, lai veicinātu tirdzniecību starp Ķīnu un ES.

Konferences mērķis ir izpētīt paņēmienus turpmākas muitas sadarbības uzlabošanai starp ES un Ķīnu, lai starp abām valstīm ļautu noritēt netraucētai tirdzniecības plūsmai, vienlaikus nodrošinot iedzīvotājiem augstu aizsardzības līmeni. Darba kārtības galvenie jautājumi būs piegādes ķēdes nodrošināšana, kontrabandas, īpaši cigarešu kontrabandas, apkarošana un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība.

Šemeta Ķīnā uzturēsies trīs dienas, apspriežot ar valsts iestādēm un uzņēmējdarbības pārstāvjiem galvenos jautājumus saistībā ar muitas pasākumiem un cīņu pret krāpšanu, un apmeklēs Šanhajas ostu, lai iepazītos ar Ķīnas muitas kontroles darbību.

ES un Ķīna ir vairākus gadus strādājušas, lai nostiprinātu uzticēšanos muitas jomā. Starp svarīgākajiem veiktajiem pasākumiem ir muitas sadarbības un savstarpējas administratīvās palīdzības nolīguma parakstīšana un ES un Ķīnas kopējās muitas sadarbības komitejas izveide, lai veicinātu sadarbību un informācijas apmaiņu un palīdzētu rast kopējus risinājumus šajā jomā atklātajām problēmām.

Svarīgs jautājums, kuru komisārs apspriedīs ar saviem sarunu partneriem Šanhajā, ir 2006.gadā uzsāktā intelektisko un drošo tirdzniecības līniju ("Smart and Secure Trade Lanes" jeb SSTL) izmēģinājumu projekta paplašināšana. Šis projekts pārbauda drošības pasākumus, kādus piemēro konteineram un atbalsta tehnoloģiju (tas ir, intelektiskās plombas) visā piegādes posmā, kā arī veicina datu apmaiņu un galveno muitas jautājumu savstarpēju atzīšanu.

Pirmajā posmā tika iesaistītas ostas Lielbritānijā un Nīderlandē, kā arī Šeņžeņas ostu Ķīnā. SSTL izmēģinājuma projekts ir izrādījies ļoti veiksmīgs izpratnes, uzticēšanās un sadarbības palielināšanā starp iesaistītajām muitas iestādēm, kā arī, sekmējot darbu par uzņēmējdarbības partnerības programmu savstarpēju atzīšanu abās pusēs. ES un Ķīna pašlaik gatavojas uzsākt nākamo SSTL posmu, paplašinot līdzdalību, lai iekļautu Beļģiju, Franciju, Vāciju un Itāliju, kā arī Šanhajas ostu. Šī projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt vienošanos par drošības pasākumu, kontroles rezultātu un atzītu komersantu savstarpēju atzīšanu.

Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība un cīņa pret preču viltošanu un pirātismu ir svarīga, lai nodrošinātu ES un Ķīnas ekonomikas un tirdzniecības attiecību panākumus. ES un Ķīna 2009.gada janvārī parakstīja nolīgumu par tālejošu rīcības plānu ciešākai sadarbībai muitas jomā starp ES un Ķīnu attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību pastiprināšanu. Tā mērķis ir pastiprināt muitas kontroli, lai novērstu to preču viltošanu un pirātismu tirdzniecībā starp abām pusēm.

Ar šo rīcības plānu abas puses galveno uzmanību ir pievērsušas tam, lai izveidotu un īstenotu muitas tīklu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, kā arī lai izvērstu darbības galvenajās jomās, piemēram, datu apmaiņa, labākās prakses apmaiņa un sadarbība ar ražotājiem par šo jautājumu. Komisāra vizītes laikā Ķīnā abas puses apspriedīs šī rīcības plāna pagarināšanu līdz 2012.gada beigām, lai nodrošinātu tā pienācīgu un veiksmīgu īstenošanu, un aplūkos paņēmienus, ar kuriem var uzlabot plānā paredzētās darbības.

Tiks arī runāts, kā attīstīt ES un Ķīnas sadarbību saistībā ar cigarešu nelegālās tirdzniecības pārtraukšanu. Cigarešu viltošana un kontrabanda ir liela problēma ES: muitas iestādes pagājušajā gadā atklāja vairāk nekā piecus miljardus nelegālo cigarešu, un, iespējams, tie ir tikai 5%-10% no patiesā šādas tirdzniecības apjoma.

ES un dalībvalstis katru gadu zaudē līdz pat desmit miljardiem eiro (7 miljardiem latu) nenomaksātos nodokļos, kas attiecas uz cigarešu nelegālu tirdzniecību. Turklāt ar naudu, kas iegūta no cigarešu viltošanas un kontrabandas, tiek atbalstīta organizētā noziedzība un terorisms, kas ietekmē valstis visā pasaulē. ES un Ķīnas sadarbība cigarešu kontrabandas novēršanas jomā notiek savstarpējās palīdzības nolīguma gaitā, kuru abas puses parakstīja 2004.gadā.

Ķīna ir otrs lielākais ES tirdzniecības partneris pēc ASV un tās lielākais importa avots. ES ir lielākais Ķīnas eksporta tirgus. Tāpēc gan ES, gan Ķīna ir patiesi ieinteresēta nodrošināt, ka droši, autentiski un neviltoti produkti var viegli iekļūt abu valstu tirgos.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties