#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES Valkā
, 2010. gada, 21.jūlijs, 2010

Ja gribat pastāvēt ar vienu kāju Latvijā, bet ar otru Igaunijā, jums jādodas uz Valku. Pilsēta, ko dēvē arī par Latvijas Ziemeļu vārtiem kopā ar Igaunijas pilsētu Valgu veido unikālu vietu Eiropas kartē – dvīņu pilsētu ar vienotu saukli „1 pilsēta, 2 valstis” (igauņu valodā – „1 linn, 2 riiki”). Valka atrodas 160 km attālumā no Rīgas un pēc 2009.gada datiem pilsētā dzīvo 6164 iedzīvotāji. Latvijas Ziemeļu vārti ir nozīmīgs tranzīta ceļš gan kravas satiksmei, gan arī dzelzceļam.

Interesanta ir ne vien Valkas atrašanās vieta, bet arī pilsētas vārda izcelsme – „Valka” saistīts ar „vilkt” un „valkāt”, tāpēc vēsturnieki uzskata, ka pilsētas nosaukums radies kā apzīmējums laivu pārvilkšanas vietai, kur aizvēsturiskos laikos laivas un kravas no Gaujas upes baseina pārvilktas uz Pedeles upi, pa kuru tālāk varēja nokļūt Igaunijas Emajogi upē, lai vēlāk pāri Peipusa ezeram nokļūtu Krievzemē.

Valka ir sportiska pilsēta. Organizētā sporta pirmsākumi meklējami 1922.gadā, kad Valkā tika izveidota Valkas Sporta biedrība, vēlāk padomju gados sporta kustību ierobežoja, bet pašlaik Valkā atkal pieejama plaša sporta infrastruktūra: mūsdienīgas sporta zāles, 2006.gadā rekonstruētais stadions ar mākslīgā seguma sporta laukumu, kā arī trenažieru zāles. Sadarbībā ar kaimiņpilsētu Valgu valcēnieši var nodarboties ar peldēšanu, florbolu, volejbolu, basketbolu un citiem sporta veidiem. Valkā dzimuši un bērnību pavadījuši arī vairāki sportisti, kas Latvijas vārdu nesuši pasaulē, piemēram, soļotājs Aigars Fadejevs, vieglatlēts Einārs Tupurītis un garo distanču skrējējs Pāvels Loskutovs.

Tūristu acīm un fotokameru objektīviem ievērības vērta būs gan Valkas Lugažu Ev. Luterāniskā baznīca ar skatu torni, no kura kilometriem tālu var pārredzēt Latvijas, un Igaunijas ainavas, gan Valkas Novadpētniecības muzejs, kas atrodas kādreizējā Jāņa Cimzes skolotāju semināra ēkā, gan Brāļu kapu memoriāls, gan Valkas pazemes bunkuri, gan arī Mātes Dabas atstātais mantojums – Valkas dižakmens, Līgavu akmens, Domes jeb Karātavu kalniņš, kā arī Pedeles dabas taka.

Cik cilvēku, tik viedokļu – to varētu teikt arī par Valkas iedzīvotāju attiekami pret Eiropas Savienību (ES) un veidiem, kā valcēnieši savā pilsētā izjūt savienības ietekmi.

Jānis Laucis: „Lielākais ieguvums ir atvieglotā robežu šķērsošana, kas robežpilsētā ir ļoti nozīmīgi. Būtu labi, ja tiktu paplašināta Valkas un Valgas sadarbība tieši uzņēmējdarbības jomā.”

 

Tija Bērtiņa: „ES ietekme jūtama veikalos, no kuru plauktiem dažādu ES regulu dēļ pazuduši Latvijas produkti. ES vajadzētu pievērsties ražošanas attīstīšanai un līdz ar to arī jaunu darba vietu radīšanai, lai cilvēki nebrauktu prom no pilsētas vai pat valsts.”

 

Guntis Klieģis: „Īpašu ES ietekmi pilsētā nejūtu. No ES gaidīju mazāku birokrātiju, bet beigās izradās, ka tā kļuvusi vēl lielāka.”

 

Guna Knope: „ES ietekme jūtama projektos, kas tiek realizēti ar ES naudas palīdzību - ceļu remonti, ēku renovācijas, pilsētas labiekārtošana. Citās sfērās pozitīva ietekme nav jūtama. ES būtu vairāk jārūpējas par iedzīvotājiem, piemēram, jānodrošina pensionāriem pienācīgas pensijas, nevis jāpieļauj to samazināšana. Tāpat būtu jārūpējas par jaunu darba vietu radīšanu, rūpniecības un lauksaimniecības attīstīšanu valstī. Ļoti svarīgi būtu sakārtot medicīniskās aprūpes pieejamību Valkā.”

 

Piesaistot ES finansējumu Valkā realizēti vairāki pilsētas attīstībai nozīmīgi projekti. Tā kā pilsēta atrodas uz robežas, liela daļa projektu realizēti sadarbībā ar Igaunijas pilsētu Valgu „Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas” ietvaros.

Šobrīd Valkas novadā tiek realizēts vērienīgs izglītības iestāžu informatizācijas projekts, kura ietvaros Valkas, Vijciema, Kārķu un Ērģemes pamatskolas paredzēts nodrošināt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām – iegādāties stacionāros un portatīvos datorus, interaktīvās tāfeles un projektorus. Projekta kopējās izmaksas plānotas vairāk nekā 49 tūkstošu latu apmērā, no kā gandrīz 42 tūkstoši ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums.

Lai savus mazos iemītniekus septembrī sagaidītu daudz mājīgākās telpās, renovācijas darbi turpinās arī Valkas pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”. Atjaunošanas darbi ēkas ārpusē jau pabeigti, līdz vasaras beigām vēl jāpabeidz aktu zāles, sporta zāles, foajē, 1.stāva gaiteņa un vadītājas kabineta remontdarbi. 

Dvīņu pilsētu Valkas un Valgas kopējais mērķis ir „novērst šķēršļus starp pilsētām, veicināt viengabalainu attīstību un radīt spēcīgu pārrobežas sadarbības tīklu”. Pateicoties 2007.gadā noslēgtajai Šengenas bezvīzu telpai šos plānus sasniegt palicis vēl vieglāk. Pilsētas īsteno vairākus sadarbības projektus un kopīgas attīstības programmas. Līdz šī gada septembrim paredzēts noslēgt projektu Valkas un Valgas atraktivitātes uzlabošanai. Par vairāk nekā 2 miljoniem eiro, kas ir projekta kopējais finansējums, paredzēts labiekārtot Pedeles upes teritoriju un ierīkot atpūtas zonas gan Valkā, gan Valgā, izstrādāt tehnisko dokumentāciju pārrobežu infrastruktūrai, kā arī izveidot abām pilsētām vienotu tūrisma objektu reklāmu, suvenīrus, kartes, bukletus, norādes zīmes un reklāmas filmu.

Valkā tiek realizēts arī projekti ūdenssaimniecības attīstībai un energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija, lai caur Latvijas Ziemeļu vārtiem varētu izbraukt pa jaunu un gludu ceļa segumu.

Foto: Mārtiņš Bērtiņš

www.valka.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties