#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES vides ministri diskutēs par klimata pārmaiņām
, 2010. gada, 11.jūnijs, 2010

Eiropas Savienības (ES) vides ministru padomē, kas šodien, piedaloties arī vides ministram Raimondam Vējonim, notiks Luksemburgā, svarīgākais diskusiju temats būs klimata pārmaiņas.

Kā informēja Vides ministrijas Sabiedrības informēšanas nodaļā, tiks runāts par izpēti saistībā ar iespējām noteikt lielāku siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma mērķi nekā 20% un izvērtēt oglekļa emisiju pārvirzes risku. Vides ministrijas speciālisti norāda, ka Latvija kopumā pozitīvi vērtē Eiropas Komisijas (EK) centienus sagatavot analīzi par ES pāreju no 20% uz 30% emisiju samazināšanas mērķi, tostarp nepieciešamību analizēt šādas pārejas ietekmi uz ES kopumā, identificēt potenciālās politikas un pasākumus jauno saistību izpildei, kā arī analizēt oglekļa emisiju pārvirzes riskus.

Vējonis uzskata, ka šis ir pirmais solis turpmākam darbam un tālākām diskusijām par nākotnes emisiju samazināšanas saistībām un to ietekmi.

Tāpat ES vides ministru padomē EK sniegs pārskatu par progresu likumdošanas izstrādē par biocīdu produktu laišanu tirgū un lietošanu, par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, kā arī par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem kravas automobiļiem.

Tāpat plānots atbalstīs padomes secinājumus par mežu gatavību klimata pārmaiņām - mežu aizsardzību un mežu informāciju ES, kā arī noteikt vispārīgās ES prioritātes attiecībā uz plānoto Kartahenas bioloģiskās drošības Protokola pušu tikšanos Japānā no šā gada 11.oktobra līdz 15.oktobrim.

Padomes laikā ES prezidentūra sniegs informāciju par ANO konferences par ilgtspējīgu attīstību sagatavošanas komitejas pirmo sanāksmi, kas maijā norisinājās Ņujorkā.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties