#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
FM vēršas tiesā, lai atgūtu Ls 1,4 miljonus ES līdzekļu
, 2010. gada, 10.septembris, 2010

Finanšu ministrija (FM) iesniegusi Zemgales apgabaltiesā prasības pieteikumu ar mērķi piedzīt no biedrības "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs" (ZITC) Eiropas Savienības "Phare" programmas projektā neatbilstoši veiktos izdevumus divu miljonu eiro jeb 1,4 miljonu latu apmērā, informēja FM Komunikācijas nodaļas vadītāja Baiba Melnace.

ES "Phare" 2003.gada nacionālas programmas īstenošanas gaitā biedrība ZITC 2005.gadā noslēdza līgumu par projekta "Būvizstrādājumu inovāciju un testēšanas centra izveide" līdzfinansēšanu no "Phare" programmas un valsts budžeta. Projekta būtība bija veicināt būvizstrādājumu ražošanas, materiālu ražošanas un būvniecības nozaru integrētu, uz zināšanām balstītu attīstību. Projekta laikā bija paredzēts uzbūvēt ēku, izveidot trīs pētniecības/testēšanas laboratorijas un biznesa inkubatoru.

Projektu bija plānots realizēt sadarbībā ar astoņiem partneriem - biedrību "Tehnoloģiju attīstības forums", biedrību "Būvizstrādājumu inovāciju un testēšanas centrs", biedrību "Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācija", biedrību "Tehnisko ekspertu asociācija", Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Jelgavas pilsētas domi un biedrību "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija".

Prasības pieteikums tiek iesniegts, jo ir notikuši būtiski līguma nosacījumu pārkāpumi (piemēram, uzlikti apgrūtinājumi īpašumiem, nav ievēroti termiņi u.c.), projekta realizācijas gaitā nav sasniegti projekta mērķi (piemēram, iegādātās iekārtas neatrodas projekta realizācijas vietā u.c.), kā arī nav nodrošināta projekta ilgtspēja.

Neskatoties uz to, ka projektā paredzētā ēka visbeidzot tika pabeigta un tajā izvietotas testēšanas laboratorijas un biznesa inkubators, projekta mērķi netika sasniegti, jo ZITC neveica nepieciešamās darbības projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai.

FM pēdējo gadu laikā ir veikusi virkni darbību un pārrunu, mēģinot rast veidus projekta turpmākai dzīvotspējai un noteikto mērķu sasniegšanai, taču tie nav tikuši atbalstīti no projekta realizētāja - biedrības ZITC - puses. Papildus tam biedrība ir veikusi darbības, kas bija aizliegtas līgumā par "Phare" līdzekļu piešķiršanu, piemēram, ir uzlikti apgrūtinājumi projekta īpašumiem.

Ņemot vērā projektā pieļautos pārkāpumus, likums uzliek par pienākumu FM vērsties ar neatbilstoši veikto izdevumu piedziņu pie ZITC. Lēmums par līdzekļu piedziņu tika pieņemts 2010.gada 8.jūlijā.

FM 15.jūlijā ZITC ir paziņojusi par finansējuma līguma izbeigšanu, kā arī pieprasījusi faktiski izmaksātā finansējuma atmaksu 2 000 494 eiro apmērā. Lai nodrošinātu Latvijas valsts un ES budžeta intereses, FM iesniedza tiesā pieteikumu par prasības nodrošinājumu pirms prasības celšanas.

Zemgales apgabaltiesa 2.augustā apmierināja FM pieteikumu par prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas un piemēroja FM norādītos prasības nodrošinājuma līdzekļus, kā arī lēmumā noteica FM termiņu prasības celšanai Zemgales apgabaltiesā pret ZITC līdz 10.septembrim.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties