#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Francijai jāaptur romu izraidīšana
, 2010. gada, 09.septembris, 2010

Eiropas Parlaments (EP) pieņemtajā rezolūcijā pauž nopietnas bažas par Francijas iestāžu veiktajiem pasākumiem un atgādina, ka masveida izraidīšanas pārkāpj ES tiesības, jo pielīdzināmas rasu diskriminācijai.

Deputāti rezolūcijā arī aicina politiķus pārtraukt uzkurinošo retoriku un kritizē Padomi (ES valdību pārstāvjus) un Eiropas Komisiju par nepietiekamu pievēršanos šim jautājumam. Francijai nekavējoties jāpārtrauc visas izraidīšanas, un politikas veidotājiem jānoraida visi izteikumi, kas saista mazākumtautības un imigrāciju ar noziedzību, kā arī jānovērš diskriminējošu stereotipu veidošana, pauž Parlaments. Deputāti uzsver, ka uzkurinoši izteikumi veicina rasistisku retoriku un galēji labējo grupu darbības. Rezolūciju deputāti pieņēma ar 337 balsīm par, 245 pret, un 51 atturoties.

Parlaments atgādina, ka ES tiesību akti par personu brīvu kustību nosaka, ka līdzekļu trūkums nekādā ziņā nedrīkst attaisnot "automātisku" ES izraidīšanu. Pārvietošanās brīvības ierobežojumi drīkst tikt ieviesti, pamatojoties tikai uz individuālu rīcību, un nekādā ziņā ne uz vispārējiem preventīviem motīviem, nedz pamatojoties un etnisko vai nacionālo piederību. Turklāt katrs izraidīšanas gadījums jāizvērtē individuāli, ievērojot procedūras un apstrīdēšanas iespējas.

Nepieciešama pilnīga situācijas analīze

Parlaments norādīja uz novēloto un ierobežoto Eiropas Komisijas kā Eiropas līgumu uzrauga rīcību, pārbaudot dalībvalsts rīcības atbilstību ES tiesībām. Komisāriem būtu stingri jāiestājas par ES Pamattiesību hartas un Līgumu vērtībām un principiem un ātri jāreaģē, veicot pilnīgu analīzi par situāciju Francijā un citās dalībvalstīs, – uzskata deputāti.

Romu samits aprīlī

Deputāti arī aizrādīja, ka Eiropas Komisija līdz šim nav atbildējusi uz Eiropas Parlamenta aicinājumiem sagatavot ES romu stratēģiju. Tika minēts arī fakts, ka otrajā Romu samitā, kas notika šā gada 8.aprīlī Kordobā, Spānijā, piedalījās tikai trīs ministri.

Deputāti arī pauž uzskatu, ka romu situācija Eiropā nevar ietekmēt Bulgārijas un Rumānijas uzņemšanu Šengenas zonā, nedz arī šo dalībvalstu pilsoņu tiesības.

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties