#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Galvenajiem Eiropas transporta projektiem dots impulss TEN-T dienās
, 2010. gada, 09.jūnijs, 2010

Parakstot trīs saprašanās memorandus, dots impulss trīs galvenajiem Eiropas transporta projektiem, kurus paredzēts īstenot, sākot no Baltijas valstīm līdz pat Ibērijas pussalai.

Iesaistītajām dalībvalstīm parakstot šos dokumentus un saņemot Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka Sīma Kallasa un Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) koordinatoru apstiprinājumu, tiek apliecināta to apņemšanās īstenot šos projektus pēc iespējas drīzāk un efektīvāk. Trīs projekti ir "Rail Baltica", kas virzās no Igaunijas līdz Polijai, ātrgaitas līnijas, kas savieno Franciju, Spāniju un Portugāli, kā arī galvenā austrumu un rietumu dzelzceļa ass Liona–Turīna–Trieste–Ļubļana–Budapešta.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass sacīja: "Efektīvai TEN-T prioritāro projektu īstenošanai un darbībai ir būtiska nozīme, lai palielinātu ES iedzīvotāju pārvietošanās brīvību, Savienības un iekšējā tirgus teritoriālo kohēziju. Ja vēlamies saglabāt un palielināt šos ieguvumus, šiem projektiem vienmēr jābūt politiskās programmas prioritātei un ar oficiāliem paziņojumiem jāapstiprina sadarbība starp dalībvalstīm un Komisiju. Šodien parakstot šos svarīgos dokumentus, mēs apliecinām savu apņemšanos attiecībā uz šiem nozīmīgajiem TEN-T projektiem, kurus paredzēts īstenot, sākot no Baltijas valstīm līdz pat Ibērijas pussalai."
Trīs saprašanās memorandus parakstīja par transportu attiecīgajās dalībvalstīs atbildīgo ministriju pārstāvji un apstiprināja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks S. Kallass un trīs Eiropas TEN-T koordinatori.
- 3. prioritārais projekts. Dienvidrietumeiropas ātrgaitas dzelzceļa ass, kas ir būtiska, lai samazinātu ilgstošo "spraugu" starp Ibērijas tīklu un pārējo Eiropu, kuras īstenošana līdz šim tika atlikta sliežu platuma un dabisku šķēršļu dēļ. Dokumentu Spānijas vārdā parakstīja pārstāvis Hosē Blanko Lopess (José Blanco Lopez), Portugāles vārdā — Antonio Mendonsa (Antonio Mendonça), Francijas vārdā — Dominiks Bisero (Dominique Bussereau), kā arī Sīms Kallass un Eiropas koordinators Karlo Seki (Carlo Secchi).
- 6. prioritārais projekts. Dzelzceļa ass Liona–Trieste–Divača/Kopera–Divača–Ļubļana–Budapešta–Ukrainas robeža savieno Austrumeiropu un Rietumeiropu, un tai ir būtiska loma Eiropas integrācijā pēc ES paplašināšanās 2004. gadā. Dokumentu Francijas vārdā parakstīja Dominiks Bisero, Itālijas vārdā — Altero Mateoli (Altero Matteoli), Slovēnijas vārdā Patriks Vlačičs (Patrick Vlačič), Ungārijas vārdā — Tamāšs Feleģi (Tamás Fellegi), kā arī Sīms Kallass un Eiropas koordinators Laurenss Jans Brinkhorsts.
- 27. prioritārais projekts. Dzelzceļa līnija "Rail Baltica" ne tikai satuvina Baltijas valstis, bet uzlabo savienojumu ar Centrāleiropu un Skandināviju. Dokumentu Polijas vārdā parakstīja Cezarijs Grabarčiks (Cezary Grabarczyk), Lietuvas vārdā — Arūnas Štaras, Latvijas vārdā —Aivita Ļubļina-Goldmane, Igaunijas vārdā — Ēro Pergmē (Eero Pärgmäe), Somijas vārdā — Mikaels Nībergs (Mikael Nyberg), kā arī Sīms Kallass un Eiropas koordinators Pavels Telička (Pavel Telička).
Sīkāka informācija par TEN-T prioritārajiem projektiem:
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties