#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Garlaicīgā piecgade
, 2009. gada, 15.maijs, 2009

Brisele ir vieta, kur tiek pieņemti arī Latvijai nozīmīgi lēmumi un kuru pieņemšanā piedalās arī pārstāvji no Latvijas, taču kopumā Brisele vēl joprojām ir kā patiesība, kas vienmēr atrodas kaut kur ārā un ar ko ir grūti identificēties.

Pavisam nemanot ir piezagusies jubileja — Latvija nu jau piecus gadus ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts. Bet ko lai mēs atzīmējam? Kādi ir bijuši Latvijas pirmie pieci gadi ES? Šajā rakstā vispirms tiks izdarīti daži secinājumi par pēdējos piecos gados notikušo 12 jauno dalībvalstu uzņemšanu kopumā, bet pēc tam tiks piedāvātas dažas pārdomas saistībā ar Latvijas pieredzi ES. Notikušās pārmaiņas ir tik visaptverošas, ka to detalizēta apl

 

ūkošana nešķiet iespējama, tāpēc centīšos ieskicēt tikai dažas, manuprāt, nozīmīgas tendences.

Kas var būt labāks par šo?!

Ar šo pavāra Mārtiņa Rītiņa bieži uzdoto retorisko jautājumu, kas parasti tiek attiecināts uz gastronomiskām baudām, var raksturot arī ES paplašināšanos. Pēdējos gados tikpat kā nav dzirdēts, ka ES paplašināšanās tiktu novērtēta kā izgāšanās vai kļūda. Jaunās dalībvalstis nav tik turīgas kā vecās, tās vēlas lielāku pīrāga daļu no ES budžeta un reizēm ir kašķīgas, kad runa ir par ES ārējām attiecībām, tomēr kopumā tās ir pierādījušas sevi kā „labus Eiropiešus”. Ne jau jauno dalībvalstu dēļ pajuka Konstitucionālā līguma parakstīšana, un arī Lisabonas līgums ir iestrēdzis tāpēc, ka Īrijas valdība nespēja atspēkot vairākus pilnīgi absurdus līguma pretinieku apgalvojumus. Būtu gan arī kļūdaini apgalvot, ka jaunajām dalībvalstīm ir sākuši augt spārni un ka drīzumā tās pārtaps par eņģeļiem, jo, piemēram, Polija un Lietuva ir vairākkārt pārbaudījušas pārējo dalībvalstu pacietību, tomēr to var uzskatīt arī par daļu no normāla ES politikas procesa. Diskusijas raisīja arī Rumānijas un Bulgārijas gatavība iestāties ES (un daļēji bažas ir apstiprinājušās), tomēr kopumā paplašināšanās ir bijusi veiksmīga.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties