#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Globālās/attīstības izglītības konference Rīgā
, 2009. gada, 05.novembris, 2009

Konferences mērķis ir iepazīstināt ar Latvijas platformas attīstības sadarbībai izstrādātajām Latvijas attīstības izglītības pamatnostādnēm, kā arī pārrunāt to, kā tās varētu tikt ieviestas Latvijā pašreizējos apstākļos.

Konference dos iespēju konferences dalībniekiem, kas pārstāv skolas, augstskolas, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un valsts  iestādes iepazīties un apspriest globālās/attīstības izglītības piemērus no Latvijas un citām Eiropas valstīm, kuru ieviešana jau šobrīd ir iespējama.

Latvijas platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) piektdien, 2009.gada 6.novembrī rīko konferenci “Globālās/attīstības izglītības nākotne Latvijā un Eiropā”, kas notiks Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulv. 28, Rīgā.

Attīstības izglītība ir aktīvs mācību process, kas balstīts  solidaritātē, vienlīdzībā, iekļaušanā un sadarbībā. Tas ļauj cilvēkiem attīstīt savu izpratni par starptautiskajām attīstības prioritātēm, ilgtspējīgas attīstības principiem, globālo problēmu iemesliem un ietekmi, kā arī personisko iesaisti un informētu lēmumu pieņemšanu. Konferencē piedalīsies lektori no Latvijas, Ungārijas, Lielbritānijas, Somijas un Eiropas Padomes, kas sniegs ieskatu, kā notiek globālās/attīstības izglītības darbs dažādās Eiropas valstīs.

Attīstības izglītība iet roku rokā ar globālo izglītību, cilvēktiesību izglītību, ilgtspējīgas attīstības izglītību, miera un konfliktu novēršanas izglītību un starpkultūru izglītību, tāpēc konferencē nenošķirsim attīstības izglītību no globālās izglītības.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties