#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Grāmatā apkopoti mākslinieka Vintera kara laika zīmējumi
BNS 
, 2012. gada, 16.novembris, 2012

Ja padomju laika režīms nebūtu ierobežojis mākslinieku Edgaru Vinteru, ļaujot tam pabeigt studijas Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī piedalīties dažādās liela mēroga izstādēs, Vinters būtu starp desmit labākajiem Latvijas māksliniekiem, ceturtdien grāmatas “Es gribu mājās pārnākt” - Edgara Vintera kara laika zīmējumu atklāšanas pasākumā Eiropas Savienības (ES) mājā pastāstīja mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis.

Spārītis norādīja, ka par Vintera māksliniecisko profesionālitāti nav šaubu, taču karš viņām neļāva pabeigt studijas Mākslas akadēmijā, savukārt pēc atgriešanās viņš nevarēja pabeigt studijas, jo tika atzīts par padomju režīmam nevēlamu cilvēku. Tāpat viņam tika liegta iespēja arī ieņemt labi atalgotus amatus.

Mākslas vēsturnieks uzsvēra - ja padomju režīms nebūtu viņu ierobežojis, Vinters būtu labāko Latvijas mākslinieku desmitniekā. “Viņš būtu blakus Eduardam Kalniņam, blakus Kārlim Miesniekam, Džemmai Skulmei un citiem,” piebilda Spārītis.

Viņš norādīja, ka Vintera liktenis tomēr atšķirās no daudziem citiem latviešiem, kuriem nometnēs bija daudz smagāks liktenis. “Šeit ir morālie pazemojumi, taču šī mākslinieka izcilība, talants bija tas, kas viņu šādos necilvēcīgos apstākļos pacēla pāri pārējai sabiedrībai un ļāva viņam iegūt citu nišu,” sacīja Spārītis, skaidrojot, ka pēc Otrā Pasaules kara nosūtīts uz nometnēm Piemaskavā, Vinters kļuva par “nometnes galveno mākslinieku”.

Vinters dzimis Rīgā 1919.gada 22.septembrī un no mazām dienām nodarbojies ar glezniecību. No 1940. līdz 1944.gadam viņš studēja Latvijas Mākslas akadēmijā un viņa talantu palīdzējuši izkopt ievērojamākie latviešu glezniecības meistari.

Tomēr iesaukums vācu armijā neļāva studijas pabeigt, tāpat kā padomju okupācijas režīms no gūsta atvaļinātam karavīram tās padarīja pilnīgi neiespējamas. Tomēr  Vinters 1949.gadā pabeidza Rozentāla mākslas vidusskolu un visu mūžu strādāja par rasēšanas un zīmēšanas skolotāju vairākās Rīgas skolās, mācot audzēkņiem stabilas kompozīcijas izjūtu.

Par godu Vintera mākslai izdota grāmata “Es gribu mājās pārnākt”, kura  sniedz iespēju ielūkoties gan konkrētā mākslinieka un karavīra dzīves stāstā, gan no tā peripetijām vispārināmā tautas likteņa atspulgā ieraudzīt latviešu nācijas traģēdiju agresīvo lielvaru atnestajos okupācijas un Otrā Pasaules kara apstākļos. Par to grāmatas lappusēs katrs ar savai paaudzei raksturīgo redzējumu raksta gan vācu rakstnieks Nobela prēmijas laureāts Ginters Grass, gan atvaļinātais NATO pulkvedis Hanss Joahims Gerbers, gan Ojārs Spārītis.

Grāmata izdota četrās valodās.

Ziņa tapusi sadarbībā ar Ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties