#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Gribi piedalīties Nobela Miera prēmijas oficiālajā ceremonijā?
EKP 
, 2012. gada, 20.novembris, 2012

ES izsludina konkursu Eiropas bērniem un jauniešiem par došanos uz Oslo, lai piedalītos Nobela Miera prēmijas oficiālajā ceremonijā.

Eiropas Savienība ir izsludinājusi zīmējumu un rakstu konkursu bērniem un jauniešiem vecumā no 8 līdz 24 gadiem, kura četrus uzvarētājus aicinās uz 2012. gada Nobela Miera prēmijas ceremoniju Oslo. Konkursu rīko partnerībā ar Eiropas Jaunatnes forumu. Eiropadomes, Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāji aicinās četrus uzvarētājus pievienoties Eiropas Savienības oficiālajai delegācijai, kas dosies uz Oslo, lai saņemtu šī gada Miera prēmiju.

Šodien, izsludinot konkursu, priekšsēdētājs Van Rompejs (Van Rompuy), priekšsēdētājs Barozu (Barroso) un priekšsēdētājs Šulcs (Schulz) teica: "2012. gada Nobela Miera prēmija nav tikai atzinība par Eiropas Savienības agrākajiem sasniegumiem – tā ir vērsta arī uz nākotni. Mūsu uzdevums ir vienmēr iedvesmot nākamo eiropiešu paaudzi. Tādēļ mēs vēlamies, lai ar mums kopā uz Oslo dotos arī Eiropas bērni un jaunieši, kas mantos kontinentu, kurā valda miers, un kas būs atbildīgi par Eiropas nākotni".

"Nobela Miera prēmija ir izdevība atcerēties, cik svarīga ir pilsoniskās sabiedrības un ES iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, iesaistīšanās miera panākšanā kontinentā. Aktīvi jaunieši bija
virzītājspēks, kas panāca Eiropas tuvināšanos, un spēcīga Eiropas jaunatne ir priekšnosacījums tam, lai turpinātu miermīlīgu virzību uz vienotu Eiropu,” teica Peters Matjašičs (Peter Matjašič), Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētājs.

"Miers, Eiropa, nākotne – ko miers Eiropā nozīmē Tev?" Šāds jautājums ir uzdots 8 līdz 24 gadus veciem bērniem un jauniešiem no ES un pievienošanās valstīm vai kandidātvalstīm. Bērniem vecumā no 8 līdz 12 gadiem sava atbilde būtu jāpauž zīmējumā, bet jauniešiem no 13 līdz 24 gadiem – īsā tekstā jebkurā no ES oficiālajām valodām, nepārsniedzot 120 rakstzīmes.

Konkursa termiņš ir 25. novembris, pusnakts, pēc Centrāleiropas laika. Eiropas Jaunatnes forums priekšatlasē izraudzīsies 16 labākos darbus katrā vecuma grupā (8–12, 13–17 un 18–24). Žūrija izraudzīsies trīs uzvarētājus (pa vienam no katras vecuma grupas), kuri kā balvu saņems braucienu uz Oslo.

Uzvarētāju vārdus paziņos nedēļā, kas sāksies 3. decembrī. Uzvarētāji piedalīsies oficiālajā ceremonijā 10. decembrī, kā arī Nobela Miera prēmijas koncertā 11. decembrī.

Dalībnieki var pieteikties konkursam un iesniegt darbus šeit: www.peaceuropefuture.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties