#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Gunāra Astras konkurss
EPIO 
, 2012. gada, 03.decembris, 2012

Nākošgad apritēs 30 gadi, kopš 1983.gada 15.decembrī notika politiskā tiesas prāva pret mūsu visu brīvības un tiesību cīnītāju Gunāru Astru. Lai pieminētu šo notikumu, vairākas organizācijas ir vienojušās, ka tiek izsludināts pētniecisko darbu konkurss "Gunāra Astras un viņa līdzgaitnieku/laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā".

Konkursa mērķis
Sakopot un izdot rakstu krājumu, kas atspoguļotu latviešu tautas un Latvijas valsts idejai lojālu cittautiešu gājumu pretim Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanai. Šajā grāmatā ievietos arī konkursa dalībnieku labākos darbus.

Konkursa uzdevums
Izvērtēt Gunāra Astras un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru (citu disidentu) lomu  nevardarbīgās pretošanās kustībā okupācijas varai Latvijā.

Konkursa dalībnieki
Konkursā tiek aicināti piedalīties studenti, kuri mācās Latvijas augstskolās un Latvijas jaunatne.

Darbu iesniegšanas termiņš
Līdz 2013.gada 1. martam, nosūtot to uz e-pasta adresi: konkurss.astra@gmail.com
Taču katram dalībniekam ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kura pieejama konkursa mājas lapā: www.pedejaisvards.lv un jāiesūta līdz 2012. g. 15. decembrim uz e-pastu: konkurss.astra@gmail.com

Balvu fonds
• Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems DV Kanādā Toronto nodaļas naudas balvas: 1.vieta - Ls 250,- , 2.vieta - Ls 150,-  un 3.vieta - Ls 100,-
• Latvijas Nacionālais arhīvs dod iespēju pasūtīt arhīva dokumentus - to kopijas 100,- Ls apmērā, kā arī arhīva grāmatu iegādei.
• EP deputātes Ineses Vaideres balva: apmaksāts brauciens uz Briseli.
• Paredzētas speciālās, pārsteiguma un atzinības balvas. Konkursa noslēguma sarīkojumā, 2013.gada maija sākumā, tiks ielūgti desmit labāko darbu autori.

Konkursu organizē
Daugavas Vanagu organizācija, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Okupācijas muzejs, Pasaules Brīvo Latviešu apvienība un  Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties