#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
I.Brands-Kehre ievēlēta ES Pamattiesību aģentūras valdes priekšsēdētājas amatā
, 2010. gada, 06.janvāris, 2010

Latvijas Cilvēktiesību centra direktore Ilze Brands-Kehre ievēlēta Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) valdes priekšsēdētājas amatā.

2009. gada 14. un 15.decembrī Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdes 8. sanāksmē Vīnē rīkoja vēlēšanas. Valde ievēlēja jauno priekšsēdētāju Ilzi Brands Kehris (Latvija) un atkārtoti ievēlēja Hannes Tretter (Austrija) priekšsēdētājas vietnieka amatā. Jaunievēlētā priekšsēdētāja savus sāks pildīt 2010.gada janvāra vidū.

FRA ir neatkarīga Eiropas Savienības (ES) iestāde, kas atrodas Vīnē, Austrijā. Tā nodrošina palīdzību un speciālas zināšanas pamattiesību jomā, sekmējot ES darbību kopienas tiesību aktu īstenošanā.

"Jūtos ļoti pagodināta, ka esmu ievēlēta par FRA valdes priekšsēdētāju un šajā amatā kopā ar lieliskajiem FRA darbiniekiem varēšu piedalīties FRA darbības turpmākajā pilnveidošanā, arī sadarbības attīstībā ar Eiropas Padomi, starpvalstu organizācijām, pilsonisko sabiedrību un citām ieinteresētajām pusēm," saka Brands-Kehre.

Līdz šim FRA valdes priekšsēdētājas pienākumus pildīja Īrijas pārstāve.

Ziņa sagatavota pēc Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras un aģentūras LETA/Nozare materiāliem

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties