#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Iecavas estrādes labiekārtošanu sāks pēc Ziedu svētkiem
, 2010. gada, 16.jūlijs

Pašvaldības izsludinātajā iepirkumā par Iecavas parka brīvdabas estrādes labiekārtošanu pieteicās seši pretendenti. Diemžēl četri lētākie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikuma prasībām, tāpēc Iepirkumu komisija par uzvarētāju atzina otra dārgākā piedāvājuma iesniedzēju - SIA «Arčers».

Projektā paredzēts veikt estrādes vienkāršotu rekonstrukciju - jumta seguma nomaiņu, lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūvi, estrādes pakāpienu un skatuves grīdas dēļu nomaiņu. Vecie soli tiks demontēti, to vietā uzstādot jaunus cinkota metāla solus ar PVC pārklājumu. Ar trīskrāsu bruģi tiks noklāts gan laukums zem soliem, gan celiņš, kas ved uz tualeti. Estrādes apkārtnē paredzēts izvietot sešas atkritumu urnas.

Autostāvvieta tiks norobežota ar metāla barjeru, nobrauktuvi uz estrādi norobežos paceļama barjera. Brauktuve no stāvlaukuma uz estrādi tiks bruģēta.

Ar divus metrus platu daudzkrāsu bruģa segumu plānots noklāt celiņu no gājēju tilta līdz estrādei. Šajā teritorijā būvniekiem būs jāizveido arī trīs atpūtas zonas ar soliņiem un atkritumu urnām. Jauna ietve tiks izbūvēta no Krasta ielas līdz Upes ielai - paredzēts demontēt asfalta segumu un ieklāt bruģi, kā arī nostiprināt ietves nogāzes.

Projekta īstenošanu paredzēts finansēt no pašvaldības budžeta un ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļiem. Līgumu par estrādes labiekārtošanu Dome ir noslēgusi ar SIA «Arčers» par Ls 129 490,90 (ar PVN).

Tā kā 24.jūlijā Iecavas parkā risināsies Ziedu svētki, kas Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros visas dienas garumā pulcinās daudz ļaužu, ar būvniekiem panākta vienošanās, ka līgumā paredzētos darbus viņi sāks pēc vērienīgā pasākuma, visticamāk 2.augustā.

Avots: Beata Logina, Iecavas novada pašvaldība

Foto: www.iecava.lv

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties