#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Iepazīstinās ar Eiropas transporta tīklu nākotni
, 2010. gada, 07.jūnijs, 2010

Saragosā 8. un 9. jūnijā konferencē, kas veltīta Eiropas transporta tīklam (TEN-T), Eiropas Komisija atklās, kā tā plāno celt transporta tīklu politikas līmeni, lai risinātu 21. gadsimta problēmas. “TEN-T dienas 2010” kopā ar Spānijas prezidentūru aicinās uz tikšanos Komisijas un Eiropas Parlamenta pārstāvjus, ministrus un citas dalībvalstu augsta līmeņa amatpersonas.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass paziņoja: “Konference ir būtisks solis TEN-T politikas pārskatīšanas procesā, kura mērķis ir pabeigt iekšējā tirgus izveidi, uzlabot satiksmi starp austrumiem un rietumiem un palīdzēt nodrošināt Eiropas starptautisko konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi.”
Konferencē Komisija iepazīstinās ar nesen radīto darba dokumentu par grozījumiem TEN-T plānošanas metodikā. Darba dokuments ir vēl viens solis TEN-T politikas pārskatīšanā, ko 2009. gadā sāka ar Zaļo grāmatu par transportu. Dokumentā apkopoti plašu sabiedrisko apspriešanu rezultāti un sešu ekspertu grupu atzinumi. Saskaņā ar ekspertu grupu secinājumiem Komisija ierosina divējādu plānošanas pieeju, kuras pamatā ir galvenais transporta tīkls, kas savieno galvenos Eiropas transporta mezglus un centrus, un smalkāks visaptverošs tīkls, kurā ietilpst mazāki infrastruktūras posmi, un šo pieeju izmantos kā atskaites punktu dalībvalstu infrastruktūras plānošanai. Ieinteresētās personas un dalībvalstis plaši atbalstīja šo variantu pēc tā sākotnējās publikācijas 2009. gadā Zaļajā grāmatā. Citi jautājumi, piemēram, par galveno mezglu definīciju, joprojām nav atrisināti. Komisija plāno TEN-T dienās ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām pastiprināt dialogu par šiem jautājumiem.
TEN-T dienās Komisija iepazīstinās arī ar 2010. gada progresa ziņojumu, kurā novērtēts darbs ar 30 prioritārajiem TEN-T projektiem. Tas ir pirmais progresa ziņojums, kura tapšanā izmantota jaunā TENtec datubāze jauna tiešsaistes saskarne starp Komisiju un dalībvalstīm, kurā datus var pārraidīt reālā laikā. Šis jaunais instruments ļauj vēl labāk pārredzēt TEN-T progresa un līdzekļu piešķiršanas novērtēšanu un uzraudzību. Šā gada ziņojumā secināts, ka, neraugoties uz sarežģīto ekonomisko situāciju, ir iespējams pabeigt dažus Eiropas transporta tīkla galvenos posmus. Tomēr tajā norādīts arī uz dažām atlikušajām problēmām, kuras jāatrisina, lai izveidotu efektīvu transporta tīklu.
Konferencē tiks izvirzīti trīs jauni TEN-T prioritāro projektu Eiropas koordinatori. Visi kandidāti ieņēma augstus amatus Eiropā un savās dalībvalstīs, un šis amats būs laba iespēja palīdzēt saskaņot centienus, kas ir būtiski, dalībvalstīm sadarbojoties prioritāro projektu īstenošanā. Bijušais komisārs Pēters Balāžs pēc Ungārijas ārlietu ministra pilnvaru beigām atgriezīsies kā dzelzceļa līnijas starp Parīzi un Budapeštu Eiropas koordinators. Bijušais Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Pats Kokss būs atbildīgs par dzelzceļa asi Berlīne–Palermo, un bijušais Eiropas Parlamenta loceklis Žils Savarī būs atbildīgs par dzelzceļa asi Atēnas–Drēzdene.
Turklāt Saragosā paredzēts parakstīt trīs saprašanās memorandus. Viens memorands attieksies uz “Dienvidrietumu Eiropas ātrgaitas dzelzceļa asi”, kas šķērso Franciju, Spāniju un Portugāli, ietverot sarežģītu posmu caur Pirenejiem, otrs attieksies uz dzelzceļa asi no Lionas līdz Ukrainas robežai, un trešo parakstīs par Rail Baltica projektu no Varšavas uz Helsinkiem. Memorandos būs uzsvērta politiskas sadarbības vajadzība šajos sarežģītajos infrastruktūras projektos, un tajos parādīsies attiecīgo dalībvalstu politiskā griba turpināt progresu šajā virzienā.
Konferencē piedalīsies augsta līmeņa pārstāvji no Komisijas, tostarp priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass un komisārs Johanness Hāns, augsta līmeņa pārstāvji no dalībvalstīm, tostarp vairāki ministri un valsts sekretāri, Eiropas Parlamenta transporta komitejas vadošie locekļi un vairāk nekā 500 ieinteresēto personu.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties