#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Ierosina vienotus ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus trešo valstu sezonas darbiniekiem
, 2010. gada, 13.jūlijs, 2010

Eiropas Komisija šodien iesniedza priekšlikumu direktīvai par sezonas nodarbinātību. Priekšlikuma mērķis ir izveidot vienotu ieceļošanas un uzturēšanās procedūru ES, un tajā tiek definētas trešo valstu valstspiederīgo sezonas darbinieku tiesības.

“Tādās nozarēs kā lauksaimniecība, dārzkopība un tūrisms ES darba devēji kļūst arvien vairāk atkarīgi no darbaspēka piedāvājuma no trešām valstīm, jo šāda veida sezonas darbam ir pieejams arvien mazāks skaits ES pilsoņu. Tajā pašā laikā, lai aizsargātu pret ekspluatāciju šos sezonas darbiniekus, kuri bieži vien ir neaizsargāti un pakļauti riskam, mums ir jānodrošina viņiem labāki apstākļi un drošs juridiskais statuss. Tieši tas tiks panākts ar jauno direktīvu, un esmu pārliecināta, ka šodienas priekšlikums veicinās sezonas rakstura migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību”, teica iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.
Ierosinātā direktīva attiecas uz trešo valstu pilsoņiem, kuri ieceļo kādā no ES valstīm sezonas nodarbinātības nolūkos ES teritorijā. Darbs tiks veikts viena vai vairāku noteikta termiņa darba līgumu laikā, un šie līgumi tiks slēgti tieši starp trešo valstu darbiniekiem un darba devējiem, kas reģistrēti kādā no dalībvalstīm.
Ar šo priekšlikumu tiek ieviesta īpaša procedūra attiecībā uz trešo valstu sezonas darbinieku ieceļošanu un uzturēšanos, vienlaikus nodrošinot stimulu tam, lai cirkulārā migrācija novērstu situāciju, kad pagaidu uzturēšanās kļūst par pastāvīgu uzturēšanos.
Ar šo priekšlikumu jo īpaši:
• trešo valstu sezonas darbinieku uzņemšanai tiek izveidota vienkāršāka ieceļošanas procedūra, kas balstīta uz tādām kopīgām definīcijām un kritērijiem kā darba līgums vai saistošs darba piedāvājums, kurā norādīta alga;
• visā ES tiek noteikts sezonas darba standarta termiņš (6 mēneši kalendārajā gadā);
• tiek paredzēta daudzsezonu atļauja, kas derīga trīs gadus, vai arī atvieglota atkārtota ieceļošana nākamajās sezonās;
• tiek definēti juridiskie noteikumi, ko piemēro sezonas darbinieku darba nosacījumiem;
• noteiktās jomās (biedrošanās brīvība un piederība organizācijai, sociālā nodrošinājuma shēmas, ar ienākumiem saistītas uzkrātās valsts vecuma pensijas, piekļuve precēm un pakalpojumiem u.c.) dod sezonas darbiniekiem tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi ar dalībvalstu valstspiederīgajiem;
• ES dalībvalstīm tiek dota iespēja brīvi izvēlēties, vai piemērot darba tirgus pārbaudi, un lemt par to, cik sezonas darbinieku tās uzņem; ar priekšlikumu netiek radītas uzņemšanas tiesības.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties