#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Iesaka stingrākus sodus par dzīvnieku labturības pārkāpumiem
, 2010. gada, 06.maijs, 2010

ES dzīvnieku labturības rīcības plāns 2006.-2010.g. īstenots apmierinoši, tomēr prasības būtu izpildītas labāk, ja inspekciju būtu vairāk un sodi efektīvāki. Centieni samazināt antibiotikas lopbarībā ir bijuši veiksmīgi, Eiropas Parlamenta deputāti secina pieņemtajā rezolūcijā.

Rezolūcija vērtē Eiropas Komisijas dzīvnieku labturības rīcības plāna izpildi laikā no 2006. līdz 2010. gadam izpildi un izvirza priekšlikumus nākošajiem posmiem. Tā pauž viedokli, ka Eiropas Savienībā nepieciešami tiesību akti, kas ļautu panākt vienotu izpratni par dzīvnieku labturību. Deputāti aicina izstrādāt šādu likumdošanas priekšlikumu, tomēr tikai pēc tam, kad pienācīgi ieviesti pašreizējie noteikumi.

Parlaments prasa šos noteikumus īstenot pilnībā, piemēram, aizliegumu izmantot daudznodalījumu būrus vistām, noteikumus par cūkām, dzīvnieku pārvadāšanu un par zosu un pīļu audzēšanu. Deputāti uzsver, ka efektīvi sodi par šo noteikumu neievērošanu jāievieš visās dalībvalstīs. Laba izturēšanās pret mājlopiem, sākot ar audzēšanu un beidzot ar nokaušanu, var uzlabot produktu drošību un kvalitāti, rezolūcijā norāda deputāti, uzsverot, ka "pastāv saikne starp dzīvnieku labturību, dzīvnieku veselību un produktu drošību".

Antibiotiku lietošana būtiski samazinājusies

Parlaments atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstīs būtiski samazinājusies dzīvnieku antibiotiku lietošana, kopš ES aizliedza to izmantošanu dzīvnieku augšanas veicināšanai. Vienlaikus Parlaments aicina Eiropas Komisiju vākt un analizēt datus, lai iegūtu zināšanas par antibiotiku rezistences attīstību mājlopos.

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

Foto: freerangestock.com

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties