#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Iespēja pieteikt projektu "Leonardo da Vinci" programmā
, 2009. gada, 04.novembris, 2009

Eiropas Komisija ir izsludinājusi projektu pieteikumu konkursu Mūžizglītības programmā un tostarp arī ES profesionālās izglītības "Leonardo da Vinci" programmā. "Leonardo da Vinci" programmā konkurss atvērts sešu veidu projektiem.

Viens no populārākajiem ir mobilitātes jeb mācību prakses un pieredzes apmaiņas projekti jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo praksi, cilvēkiem darba tirgū un profesionālās izglītības speciālistiem.

Partnerības projekti paredzēti profesionālās izglītības iestāžu un atbalsta organizāciju sadarbības attīstīšanai. Savukārt sadarbības tīklu projekti stiprina sadarbību starp profesionālajā izglītībā iesaistītajiem dalībniekiem (uzņēmumiem, izglītības iestādēm, profesionālajām asociācijām u.c.).

Eiropas valstu un pasaules labāko profesionālās izglītības metožu, materiālu, līdzekļu, darba formu adaptāciju, izplatīšanu un izmantošanu visā Eiropas Kopienā veicina inovāciju pārneses projekti. 

Inovāciju attīstības projekti ir starptautiski sadarbības projekti, kas izstrādā kopējus risinājumus profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanai visās programmas dalībvalstīs.

Institūcijām ir iespējams arī īstenot sagatavošanas vizītes projektus, lai atrastu piemērotu partnerorganizāciju kādā no programmas 33 dalībvalstīm un kopīgi izstrādātu projekta pieteikumu. To laikā var apmeklēt potenciālos sadarbības partnerus, kā arī piedalīties programmas dalībvalstu Nacionālo aģentūru organizētajos kontaktsemināros. Sagatavošanas vizīšu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš nav ierobežots - tos var iesniegt visu gadu, bet ne vēlāk kā piecas nedēļas pirms plānotās vizītes. Programma finansē dalībnieka uzturēšanās izdevumus, ceļa izdevumus, apdrošināšanu un dalības maksu kontaktsemināros.

Mobilitātes projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2010. gada 5.februārim, partnerības projektu pieteikumi - līdz 19. februārim, savukārt inovāciju attīstības, inovāciju pārneses un sadarbības tīkla projektu pieteikumi - līdz 26.februārim.

Mobilitātes, partnerības un inovāciju pārneses projektu pieteikumi jāiesniedz VIAA Leonardo da Vinci programmas nodaļā, savukārt inovāciju attīstības un sadarbības tīkla projektu pieteikumi - EK. Projektus var iesniegt juridiskas personas - gan izglītības iestādes, kas saistītas ar profesionālo izglītību un arodapmācību, gan organizācijas, institūcijas un uzņēmumi, kas ir reģistrēti kādā no 33 Leonardo da Vinci programmas dalībvalstīm.

11.novembrī plkst.11.00 un 14.00 VIAA telpās notiks divi informatīvie semināri. Semināros būs iespējams uzzināt par konkursa prasībām, projektos paredzamajām aktivitātēm, veidlapu aizpildīšanu, pieejamo finansējumu un citiem aktuāliem jautājumiem.

Savukārt 23.novembrī Helsinkos un 7.decembrī Briselē EK rīkos informatīvās dienas par Mūžizglītības programmas centralizētajām aktivitātēm 2010.gada projektu pieteikumu konkursa laikā.

Detalizētāka informācija ir pieejama VIAA mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv/lat/leonardo_da_vinci/leo_jaunumi/?text_id=1865

Ziņa sagatavota pēc aģentūras LETA/Nozare un Valsts izglītības attīstības aģentūras materiāliem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties