#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Iespējas klikšķa attālumā
, 2010. gada, 04.jūnijs, 2010

Tiem, kuri meklē palīdzību vai iespējas, vēlas īstenot kādas idejas vai pilnveidoties, bet nezina, kur griezties, tagad ir pieejams jauns palīgs – Iespēju Karte, elektroniska datu bāze, kur apkopota informācija par pašvaldībās, valsts iestādēs un nevalstiskajās organizācijās piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī iespējas, ko Eiropas Savienība piedāvā saviem iedzīvotājiem.

Iespēju Karte no 3.jūnija atrodama un izmantojama Labklājības Ministrijas mājas lapā (http://resursukarte.ir.lv/). Tās darbības princips ir vienkāršs: jānorāda sava dzīves vieta (novads, pilsēta vai ciems) un jāizvēlas interesējošās palīdzības vai pakalpojuma veids. Nospiežot meklēšanas pogu, tiks atvērts saraksts ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) vai iestādēm un to kontaktinformācija, kur vistuvāk savai dzīves vietai iespējams saņemt interesējošo pakalpojumu.

Ideja par Iespēju Kartes veidošanu radās pagājušā gada vasarā, kad atsevišķas nevalstiskās organizācijas (Latvijas Bērnu forums (LBF) un Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (LSOST)) apsprieda iespējamās aktivitātes, kuras īstenot 2010.gadā, kas ES izsludināts kā „Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību”.

LBF brīvprātīgā koordinatore Dace Paegle: „Bija skaidrs, ka materiālā palīdzība, emocionālais atbalsts, izglītības iespējas, vajadzība pēc sabiedrības būs aktuāla gandrīz ikviena Latvijas iedzīvotāja mājā. Resurss, kam ir iespējas un pienākums šo palīdzību un atbalstu sniegt arī zināms- NVO, pašvaldības, valsts institūcijas. Jautājums- kā tuvināt šos iespēju resursus iedzīvotājiem, darīt tiem zināmu, ka tie ir tepat blakus?” Viņa arī uzsver – pabalsti, zupas virtuves un bezmaksas apģērbs ir svarīgas lietas, taču ir pienācis laiks pārnest uzsvarus no pasīvas palīdzības formas uz aktīvu – kad cilvēki paši iesaistās risinājumu meklēšanā un sabiedriskos procesos. Ar šādu domu arī NVO centušās veidot jauno datu bāzi.

Iespēju Kartes iniciatore LBF valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte stāsta: „Iespēju Karte ir mērķēta visiem cilvēkiem, kuri meklē iespēju – saņemt atbalstu, izglītoties un attīstīties. Un ne tikai tiem, kas vēlas iespējas saņemt, bet arī ar tām dalīties. Šādu cilvēku Latvijā ir ļoti daudz.”

Iespēju Kartes piedāvāto pasākumu un pakalpojumu klāsts ir visnotaļ plašs. Dažas no iespējām: izglītošanās iespējas (kvalifikācijas celšana, mūžizglītība, iespējas uzņēmējiem), mazo biznesu atbalsta pasākumi, sociālā aprūpe, pirmās nepieciešamības palīdzības iegūšana (pajumte, apģērbs, ēdiens), integrācijas un sabiedriskās aktivitātes, u.c. Informāciju varēs atrast arī tie, kuri nevis vēlas palīdzību saņemt, bet gan šī brīža situācijā izjūt nepieciešamību palīdzību sniegt. Iespēju Karte piedāvā meklēšanu arī tādās kategorijās kā „Iesaistīšana sabiedrībai derīgos pasākumos, darbos” un „Varu palīdzēt”, kurā būs atrodami iedzīvotāju individuālie palīdzības piedāvājumi.

I.Ielīte uzsver, ka vēl viena būtiska Iespēju Kartes funkcija ir veicināt komunikāciju starp iestādēm, NVO un cilvēkiem, kas, viņasprāt, šobrīd ir „sarežģītāka nekā tai vajadzētu būt”. Ir nepieciešams cilvēkus mudināt vairāk iesaistīties sabiedriskajos procesos, izmantot iestāžu un NVO sniegtās iespējas un palīdzēt viens otram.

D. Paegle ir pārliecināta: „Iespēju karte ir ideāla vieta, kur NVO var iepazīstināt ar sevi, savu darbību un aicināt brīvprātīgos pievienoties. Tas vienlaikus ir arī lielisks ieguldījums cilvēku integrācijai sabiedrībā.”

Kā viens no Iespēju Kartes veiksmīgas funkcionēšanas iespējamiem šķēršļiem ir fakts, ka daļai sabiedrības nav tiešas piekļuves internetam. Tomēr projekta īstenotāji norāda – cilvēkiem, kuri vēlas informāciju iegūt, vienmēr ir iespējams griezties publiskajās bibliotēkās, kur piekļuve internetam ir bez maksas.

Viena monētas puse ir labs nodoms un ideja tā realizācijai. Otra – cik veiksmīgi šī realizācija spēj funkcionēt. Un par to varēs spriest tikai pēc tā, kā Iespēju Karti vērtēs tās lietotāji. Laiks rādīs. Rīdziniece Evija Medne (30) ir jau ieskatījusies jaunajā mājas lapā un ideju vērtē pozitīvi: „Man, kā nestrādājošam cilvēkam, kurš nesaņem nekādu pabalstu un ir vienīgais, kurš uztur bērnu ģimenē, šāda informācija ir ļoti svarīga.” Viņa Iespēju Kartes atrašanos internetā saskata kā projekta plusu, jo ir pārliecināta, ka daudzi cilvēki informāciju izvēlētos meklēt internetā, nevis doties uz sociālajiem dienestiem vai valsts iestādēm zinot, ka, iespējams, ilgs laiks būs jāpavada gaidot rindā. „Ļoti ceru, ka šī lapa ātri vien piepildīsies ar informāciju. Es šo adresi jau saglabāju, jo lieku lielas cerības uz to, ka tā man varētu noderēt,” atzīst E. Medne un filozofiski piemetina: „Latvietis jau nav slikts, viņš tikai mazliet jāpabiksta uz labiem darbiem.”

Iespēju Kartes izstrādi pārrauga NVO Latvijas Bērnu forums.
Iespēju Kartes izstrādi finansē Eiropas Komisija.
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties