#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Iespēju karte sniedz iedzīvotājiem informāciju par sociālo atbalstu un iespējām
, 2010. gada, 03.jūnijs, 2010

No šodienas, 3.jūnija, sāk darboties Iespēju karte - interneta vietne ar informāciju par iedzīvotājiem pieejamām atbalsta un palīdzības iespējām, ar kurām žurnālisti tika iepazīstināti preses konferencē Eiropas Savienības mājā.

Iespēju karte (palīdzības un iesaistīšanās resursu karte) ir uz iedzīvotāju orientēta datu bāze, kurā apkopota informācija par pašvaldībās, valsts institūcijās un nevalstiskajās organizācijās (NVO) pieejamajiem pastāvīgajiem pakalpojumiem un iespējām, kā arī vienreizējiem pasākumiem. Tās lozungs ir "Palīdzība vistuvāk Tev!"

Izmantojot publisko interneta piekļuvi Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov.lv, Iespēju kartē var iegūt ziņas par vistuvāk pieejamajām pirmās nepieciešamības lietām (pajumti, pārtiku, apģērbu), par pabalstiem un veselības aprūpi, par sociālo aprūpi un rehabilitāciju, par emocionālo un krīžu atbalstu, par iekļaušanos sabiedrībā un par izglītošanās un apmācības iespējām.

Preses konferencē labklājības ministrs Uldis Augulis: "Būt nabadzīgam un sociāli atstumtam nozīmē justies atšķirīgi un neiederīgi apkārtējā sabiedrībā. Tas, savukārt, ietekmē cilvēku iespējas aktīvi līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē. Iespēju karte paplašinās zināšanas par sadarbības un līdzdarbības iespējām un veicinās katra iedzīvotāja iespēju atrast sev nepieciešamo informāciju un pakalpojumu, iespēju saņemt nepieciešamo palīdzību un atbalstu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai."

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca: "Iespēju karte ir kā skolā gatavotā kontūrkarte - jo veiksmīgāk un pilnīgāk tā tiks aizpildīta, jo labāk tā palīdzēs atrast vajadzīgo ceļa mērķi cilvēkiem, kam nepieciešama palīdzība. Es ceru, ka šajā kartē tiks iezīmēta katra Latvijas pilsēta un novads. Tad karte būs palīgs ne tikai palīdzības meklētājiem, bet apliecinājums, ka visur Latvijā ir cilvēki, kas gan savā darbā, gan kā brīvprātīgie ir gatavi palīdzēt citiem. Iespēju karte saved kopā tos, kuriem uzticas, no kuriem gaida rīcību un tos, kuri meklē palīdzību."

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Silvija Šimfa: "Cilvēki visbiežāk vēlas finansiālu palīdzību, bet situācijās, ka tā nav iespējama, sociālie darbinieki saņem pateicību arī par citādu palīdzību: "Paldies, ka uzklausījāt!" un "Paldies par padomu!" Iespēju karte ir viens no risinājumiem, kad cilvēks var saņemt plašas atbildes - kādos gadījumos, kur, pie kā iet un kādu palīdzību sagaidīt. Ilgtermiņā ir daudz svarīgāk atrisināt savu samilzušo situāciju, nevis tikai saņemt pabalstu."

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte: "Iespēju kartes ideju radījām un izstrādājām, lai ikviens Latvijas sabiedrībā varētu saprast, kādi resursi ir mūsu cilvēku un iestāžu rīcībā - zināšanas, pieredze, laiks, labā griba un citi. Īpaši svarīga ir kartes loma, lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar tām pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām, kas notiek Latvijā par spīti krīzei. Līdz šim tikai Latvijā tikai 5% iedzīvotāju piedalās nevalstisko organizāciju darbā. Lai cilvēki piedalītos, ir jāuzzina par tām un jāiepazīst! Mūsuprāt, Iespēju karte ir lieliski piemērota šim mērķim - informēt, piedāvāt, iesaistīt, iepazīstināt. Domāju, ka daudzām nevalstiskajām organizācijām ir ko piedāvāt arī citās kartes sadaļās - pirmās palīdzības lietas, emocionālais un krīzes atbalsts, apmācība, brīvprātīgo darbs."

Iespēju kartes projektu īsteno Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls un Latvijas Bērnu forums sadarbībā ar Labklājības ministriju un pašvaldībām. Iespēju kartes izstrādi un pilnveidošanu finansē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, bet to savā mājas lapā izvietos un uzturēs Labklājības ministrija.

Vasaras mēnešos Iespēju karte tiks papildināta, lai no septembra iedzīvotāji varētu gūt iespējami daudz informācijas. Tās veidotāji aicina gan lietotājus, gan datu sniedzējus ieteikumus un papildinājumus iesniegt Dacei Paeglei pa e-pastu birojs@bernuforums.lv un dace@bernuforums.lv.

NVO "Nāc un Dari", kas līdz šim ir īstenojusi sociālo atbalsta programmu bezdarbniekiem ar nosaukumu "Iespēju karte", balstoties uz EK pārstāvniecības Latvijā sadarbības aicinājumu, pievienojas jaunajam projektam. Tādējādi "Nāc un Dari" īstenotā programma ne tikai turpina pildīt savu galveno uzdevumu, kas ir sociālā atbalsta sniegšana, bet arī paplašina savu darbības loku informatīvā kontekstā. "Šī sadarbības uzsākšana ne tikai pastiprina mūsu īstenotās atbalsta programmas galveno būtību, bet vienlaikus nozīmē arī programmas attīstību jaunā dimensijā," stāsta biedrības vadītāja Liene Valdmane. Plašāka informācija www.nacundari.lv.

Arī citas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuras vēlas papildināt Iespēju karti ar informāciju par pakalpojumiem, aicinātas iepazīties ar kartes veidošanas rokasgrāmatu .

Informatīva kampaņa par Iespēju karti ir plānota šā gada rudenī, kuras laikā ikvienu Latvijas iedzīvotāju vajadzētu sasniegt ziņai par šādu datu bāzi un tās piedāvātajām iespējām. Informācija par Iespēju karti tiks izplatīta tur, kur visbiežāk uzturas cilvēki - vietējās pasta nodaļās, pašvaldībās, veikalos, sociālajos dienestos vai bibliotēkās.

Nākamie Eiropas gada pasākumi:

"Eiropas gada Žurnālistu balva 2010"

Lai atbalstītu un apzinātu žurnālistus, kas veicina labāku izpratni par nabadzību un sociālo atstumtību, Eiropas Komisija izsludinājusi konkursu "Eiropas gada žurnālistu balva 2010". Konkursam darbiem jābūt publicētiem vai pārraidītiem plašsaziņas līdzekļos laikā no 2009. gada 1.oktobra līdz 2010. gada 31.augustam. Balvas par oriģinālākajām un novatoriskākajām reportāžām tiks piešķirtas valsts līmeņa konkursā (EUR 800 vai līdzvērtīgā apmērā) un Eiropas līmeņa konkursā (EUR 4500, EUR 3000, un EUR 2000). Konkursa darbi jāiesniedz tiešsaistē laikā līdz 31.augustam. Sīkāka informācija: http://www.2010againstpoverty.eu/journalistaward/

Mākslas kopdarbu projekts (NE)REDZAMS

Jaunie mākslinieki aicināti piedalīties mākslas kopdarbu projektā (NE)REDZAMS. Projekta ietvaros studenti sadarbībā ar nabadzībā nonākušu personu ir aicināti radīt kopīgas fotogrāfijas, lai vēlāk veidotu Eiropas darbu izstādi. Mākslas studentu reģistrācija projektam notiek līdz šī gada 6.jūlijam. Darbus konkursa vietnē iespējams augšupielādēt līdz 15.oktobrim. Sīkāka informācija par konkursu un noteikumi skatāmi: http://www.2010againstpoverty.eu/artpartnerproject/.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties