#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Īpašie bērni nepaliek malā
, 2010. gada, 30.marts, 2010

Juglas sanatorijas internātpamatskola ir viena no pirmajām speciālajām mācību iestādēm, kas saņēmusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, priecājas skolas direktore Irēna Frankoviča.

Biežāk iespēja piedalīties projektos tiek vispārizglītojošajām skolām. Par ERAF līdzekļiem notiks skolas 6. korpusa renovācija, kurš ir tik bēdīgā stāvoklī, ka, kopā ar direktori izstaigājot garos, tukšos gaiteņus, raisās asociācijas ar sliktā stāvoklī esošu padomju laika slimnīcu. Tas, ko var redzēt 6. korpusa gaiteņos un skolēnu dzīvojamajās istabiņās, ir 1979. gads. Tādēļ šai korpusā valda klusums, bērni dzīvo citos.

Remonts nav pieredzēts 30 gadu
Juglas sanatorijas internātpamatskola nav parasta skola. Tā ir sanatorijas tipa izglītības iestāde bērniem ar somatiskām saslimšanām, kuriem nepieciešami īpaši mācīšanās un audzināšanas apstākļi, arī ilgstoša uzturēšanās mācību iestādē. Svaigais gaiss sila ielokā Stopiņu novadā to viennozīmīgi veicina, tautā tā iesaukta par „meža skolu”.

Lai gan skolai ir vairāk kā 30 gadu, četri korpusi remontu nav pieredzējusi kopš skolas uzcelšanas brīža. Skolas darbinieki un skolēni zina – telpu stāvoklis ir bēdīgs. Lai cik lielas būtu pedagogu rūpes un cik silta sniegtā mīlestības artava īpašajiem bērniem, nolietojušās skolas telpas nav un nevar būt palīgs mācību, audzināšanas un, kas šajā skolā īpaši svarīgi, arī atveseļošanas darbā. „Esam izstrādājuši plānu, kā skolu renovēt, attīstīt, lai mēs varētu teikt – šī skola patiesi ir mūsdienīga,” saka skolas direktore Irēna Frankoviča. Turklāt daļa skolēnu mācību iestādē nevis pēc stundām skrien mājās, bet nereti skolas internātā uzturas visu semestri.

Savedot kārtībā 6. korpusu, tā internātā varēs dzīvot ap 50 audzēkņu, turklāt arī bērniem ratiņkrēslos tiks nodrošināta iespēja mācītos un dzīvot kopā ar citiem skolēniem. Un tas nav mazsvarīgi. Šie bērni dabiski integrēsies citu skolēnu vidū, jo nebūs šķēršļu tam, lai viņu ikdiena noritētu kopā. Līdz šim skolā nav bijusi iespēja nodrošināt bērnu ratiņkrēslos uzņemšanu skolā. Īstenojot projektu, tiks pielāgoti sanitārie mezgli, istabas, tiks atbilstoši aprīkotas klašu telpas. Pirmajā stāvā plānots renovēt mācību telpas, tostarp mūzikas un vizuālās mākslas kabinetus. Otrajā un trešajā stāvā atrodas internāts, kurš projekta gaitā pārvērtīsies līdz nepazīšanai, pat ne uzlabojot, bet gan krasi mainot bērnu sadzīves apstākļus, sekmējot skolēnu pašaprūpes iemaņas.

No brīvlaika līdz brīvlaikam – skolā
Skolu veido astoņi korpusi, no kuriem četri jau ir renovēti, divi tiks renovēti, starp kuriem arī sestais, viskritiskākajā stāvoklī esošais. Šī korpusa uzturēšanas izmaksas ir vairāk kā par trešdaļu augstākas nekā renovētajiem korpusiem, turklāt ziemas periodā avārijas ūdens piegādes un apkures sistēmā notiek ļoti bieži. Padomju laika arhitektūras garā būvētās ēkas jumta platība vien ir vairāk kā 11 500 kvadrātmetru. Pašlaik skolā mācās 206 skolēni, bet varētu mācīties divtik.

„Bērns ir bērns,” – saka I. Frankoviča. „Lai bērns skolā justos labi, mācību vide, skolas telpas nevar būt morāli un fiziski novecojušas. No ārstniecības viedokļa ir svarīgi nodrošināt, lai būtu atbilstoši sadzīves apstākļi, pareizs ēdināšanas process un stingrs dienas režīms. Paralēli mācību procesam skolā notiek bērnu rehabilitācija.” Skolēni atrodas ārstu uzraudzībā, daudziem jālieto medikamenti. Ir bērni, kuri te nonāk pēc ārstēšanās Tuberkulozes un plaušu slimību klīnikā, kas atrodas turpat netālu. Tā kā vairums bērnu skolā uzturas diennakti, bet daži brauc mājās vien Ziemassvētku un Lieldienu brīvdienās, tad skolu viņi patiešām var saukt par otrajām mājām. „Parastās skolās bērni pēc stundām skrien mājās, bet pie mums vienu no skolas gaiteņiem esam iesaukuši par ielu, jo tur notiek bērnu īstā dzīve – komunikācija, mīlestība, ķīviņi. Šeit pedagogi nav vienkārši pedagogi. Skolotājiem jākļūst par cilvēkiem, draugiem, no kuriem bērniem smelties ģimenisko siltumu, mīlestību un rūpju sajūtu. Internāta skolotāji patiešām uz laiku kļūst par bērnu tētiem un mammām. Bērni šeit ir tādi, kādi tie ir, un tādi tiek arī pieņemti – tāpat kā tas notiek ģimenē. Palīdzam bērniem atrast radošas nodarbes, ar ko saturīgi aizpildīt laiku, piedāvājot interešu izglītību,” stāsta I. Frankoviča.

Projekts “Juglas sanatorijas internātpamatskolas korpusa renovācija” sācies šā gada 1. janvārī un noslēgsies 30. septembrī. Projekta kopējās izmaksas ir 97 884 latu, tai skaitā ERAF finansējums – 83 201 lats, Stopiņu novada Domes līdzfinansējums – 14 683 latu apmērā.

Speciālajām skolām gandrīz 4 miljoni latu no ERAF
Par ERAF līdzekļiem šobrīd tiek labiekārtotas vēl virkne speciālo izglītības iestāžu visā Latvijā, pastāstīja Inga Misiņa, IZM Struktūrfondu departamenta projektu vadītāja. Rēzeknes novadā notiek infrastruktūras uzlabošana pat vairākās speciālās izglītības iestādēs; Gaujienas speciālajā internātpamatskolā rit sporta zāles un tai piesaistīto telpu infrastruktūras un aprīkojuma vienkāršota renovācija; notiek Stiklu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija; tiek uzlabota Dauguļu speciālās internātpamatskolas mācību vide izglītojamiem ar speciālām vajadzībām; notiek mājturības un tehnoloģiju, dabaszinātņu kabinetu renovācija un skolas jumta nomaiņa Palsmanes speciālajā internātpamatskolā; Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskolā – attīstības centra ēkas rekonstrukcija un drošas vides nodrošināšana izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem; notiek Rudzātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana; tiek veidota droša un pieejama mācību vide izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām Bauskas novada Pamūšas speciālajā internātpamatskolā; notiek Kokneses speciālās internātpamatskolas attīstības centra telpu, infrastruktūras un inženierkomunikāciju renovācija; Lažas speciālās internātpamatskolas ēkas fasādes renovācija; norisinās materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras uzlabošana Raiskuma sanatorijas internātpamatskolā, notiek materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizēšana Aleksandrovas speciālajā internātpamatskolā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Kopumā projektā iesaistījušās skolas no 38 pašvaldībām.

Kopējās apstiprinātās projektu attiecināmās izmaksas veido 4 370 339, no tiem ERAF finansējums tiek nodrošināts 3 714 778 latu apmērā.
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties